فرم‌ها و آیین‌نامه‌های پژوهشی

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام اندازه تاریخ ویرایش ايجاد تاريخ
پوشه‌ها
فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت -- 5 ماه ها قبل 12 ماه ها قبل
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های اعضای هیات علمی -- 5 ماه ها قبل 1 سال قبل
فایل‌های راهنما -- 1 سال قبل 1 سال قبل
آیین‌نامه‌های مربوط به مجلات -- 1 سال قبل 1 سال قبل
آیین‌نامه‌های نشر کتاب -- 7 ماه ها قبل 1 سال قبل
آیین‌نامه‌های حمایتی -- 1 سال قبل 1 سال قبل
آیین‌نامه‌های مربوط به آزمایشگاه‌ها و تجهیزات -- 1 سال قبل 1 سال قبل
پایگاه‌های معتبر جهت سنجش اعتبار مجلات -- 1 سال قبل 1 سال قبل
سایر فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها -- 1 سال قبل 1 سال قبل
آیین‌نامه‌های دانشجویان -- 1 سال قبل 1 سال قبل
آیین‌نامه‌های طرح‌های پژوهشی -- 1 سال قبل 1 سال قبل
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مرتبط با کنفرانس‌ها و کارگاه‌ها -- 25 روز قبل 1 سال قبل
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مرتبط با فرصت مطالعاتی -- 1 سال قبل 1 سال قبل
آیین‌نامه‌ها و فرم‌های مرتبط با گرانت -- 1 سال قبل 1 سال قبل
آیین‌نامه‌های پسادکتری و طرح‌های مشترک با صندوق ملی حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور -- 1 سال قبل 1 سال قبل
دستورالعمل امتیازدهی به فعالیت‌های پژوهشی و محاسبه امتیاز گرانت اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان -- 28 روز قبل 1 سال قبل
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}