اخبار

اطلاعیه ها

رویدادها

دفتر علم‌سنجی و نشر آثار علمی دانشگاه کردستان

امروزه ارزیابی و مقایسه‌ تولیدات علمی افراد و موسسات پژوهشی از نظر کمی و کیفی در مقیاس‌های ملی و بین‌المللی یکی از وظایف بخش مدیریت حوزه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی است، از آنجایی که این موسسات خود به تنهایی قادر به انجام این امر نمی‌باشند از موسسات و پایگاه‌های اطلاعاتی که اطلاعات و آمار تولیدات علمی جهان را جمع‌آوری و تحلیل می‌کنند مدد می‌گیرند.
میتوان گفت علم سنجی مطالعه جنبه‌های کمی فرآیند علم به عنوان یک سیستم ارتباطی است. به طور کلی این شاخه از علم به تجزیه و تحلیل استنادها در ادبیات دانشگاهی می‌پردازد. در سال‌های اخیر علم‌سنجی نقش مهمی در اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد پژوهشی ایفا کرده‌است.
حوزه‌ی مدیریت پژوهشی دانشگاه کردستان نیز همگام با سایر دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی وابسته به وزارت علوم‌تحقیقات و فناوری در سال 1399 با راه‌اندازی سامانه علم‌سنجی و یکپارچه‌سازی اطلاعات و آیدی‌های پژوهشی پژوهشگران خود دفتر علم‌سنجی را دایر نمود و اخیراً در فرایند ارتقا رتبه و مرتبه‌ی اعضای هیات‌ علمی دانشگاه این پایگاه را مورد استناد قرار می‌دهند، در سال 1400 با تغییر چارت سازمانی دانشگاه دفتر علم‌سنجی و نشر آثار علمی به عنوان یکی از حوزه‌های پژوهشی سازماندهی گردید. 
رسالت دفتر علم‌سنجی و نشر آثار علمی:
  • جمع‌آوری و یکپارچه سازی اطلاعات پژوهشی پژوهشگران
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌ی علم‌سنجی
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی در نشریات علمی
  • مدیریت و نظارت بر مجلات الکترونیکی گروهای پژوهشی
  • بازایابی و فروش مجلات و کتب انتشارات دانشگاه