سامانه های دانشجویان

سامانه‌ها

سامانه مدیریت حساب کاربری
سامانه آموزشی گلستان
سامانه درآمدهای اختصاصی دانشگاه کردستان
اتوماسیون تغذیه
امور خوابگاه‌ها
شارژ و رزرو اینترنتی استخر
نوبت‌دهی سلامت
سامانه کتابخانه دیجیتال
سامانه خدمات ابری
سامانه فروش کتاب دانشگاه کردستان

سامانه‌ها

پست الکترونیک
درخواست ایمیل
بانک نرم افزار (درون دانشگاهی)
سامانه دسترسی به منابع علمی
پورتال دانشجویی صندوق رفاه
سامانه جامع فرهنگی
سامانه دفتر آزمون
سامانه رسیدگی به شکایات و ثبت گزارشات (مدیریت حراست دانشگاه)
سامانه صدور کارت
پورتال همایش‌ها و سمینارها

مراکز و ادارت

مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
مرکز فناوری اطلاعات
آزمایشگاه مرکزی
مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه کردستان

فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

فرم‌های معاونت آموزشی

فایل های مفید

فایل vpn داخل دانشگاه (ویژه سیستم عامل ویندوز)