سامانه های دانشجویان

سامانه‌ها

سامانه آموزشی گلستان
سامانه درآمدهای اختصاصی دانشگاه کردستان
اتوماسیون تغذیه
امور خوابگاه‌ها
شارژ و رزرو اینترنتی استخر
نوبت‌دهی سلامت
سامانه کتابخانه دیجیتال
سامانه کار دانشجویی
سامانه جامع خدمات آموزشی و دانشجویی
سامانه صدور کارت

سامانه‌ها

پست الکترونیک
درخواست ایمیل
بانک نرم افزار (درون دانشگاهی)
سامانه کاربران اینترنت
سامانه دسترسی به منابع علمی
پورتال دانشجویی صندوق رفاه
سامانه جامع فرهنگی
سامانه دفتر آزمون
سامانه رسیدگی به شکایات و ثبت گزارشات (مدیریت حراست دانشگاه)

مراکز و ادارت

مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی
دفتر ارتباط با جامعه و صنعت
مرکز فناوری اطلاعات

فایل های مفید

فایل vpn داخل دانشگاه (ویژه سیستم عامل ویندوز)
فایل vpn جهت اتصال از خارج دانشگاه (ویژه سیستم عامل ویندوز)