فرم‌های مفید

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام اندازه ايجاد تاريخ دانلودها
اسناد
درخواست طیف سنجی رامان (Raman spectroscopy) (2).docx ۱۴۴ KB 12 ماه ها قبل 56
درخواست تصوير برداري با ميكروسكوپ الكتروني روبشي (FESEM) (3).docx ۲۰۴ KB 12 ماه ها قبل 199
درخواست آنالیزGC- Mass و Mass.docx ۱۴۳ KB 12 ماه ها قبل 50
درخواست آنالیز فلورسانس.docx ۱۳۷ KB 12 ماه ها قبل 38
درخواست آنالیز طیف¬بینی مرئی -فرابنفش (UV-Vis).docx ۱۳۷ KB 12 ماه ها قبل 35
درخواست آنالیز طیف سنجی جذب اتمی.docx ۹۰ KB 12 ماه ها قبل 34
درخواست آنالیز حرارتی (TGA).docx ۱۴۲ KB 12 ماه ها قبل 44
درخواست آنالیز XRD.docx ۶۷ KB 12 ماه ها قبل 122
درخواست آنالیز SAXS.docx ۱۴۰ KB 12 ماه ها قبل 36
درخواست آنالیز HPLC.docx ۱۳۷ KB 12 ماه ها قبل 36
درخواست آنالیز GC.docx ۱۴۲ KB 12 ماه ها قبل 34
درخواست آنالیز FT-IR.docx ۱۳۷ KB 12 ماه ها قبل 73
درخواست آنالیز CHNS.docx ۱۳۷ KB 12 ماه ها قبل 39
درخواست آنالیز AFM.docx ۱۳۸ KB 12 ماه ها قبل 35
راهنمای ثبت درخواست آزمون خدمات آزمایشگاهی در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی.pdf ۲۶۸ KB 2 سال قبل 198
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}