تاریخ‌های مهم هفته پژوهش و فناوری

آغاز هفته پژوهش استانی

1401/09/26

پایان هفته پژوهش استانی

1401/09/30

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار استان کردستان

1401/09/26 الی 1401/09/29

مراسم تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان

1401/09/30