تاریخ‌های مهم هفته پژوهش و فناوری

آغاز هفته پژوهش استانی

1400/09/13

پایان هفته پژوهش استانی

1400/09/17

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار استان کردستان

1400/09/13

جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان

1400/09/17
(سامانه مجازی دانشگاه کردستان)
https://meet.uok.ac.ir/ch/research