لیست تجهیزات آزمایشگاه مرکزی


میکروسکوپ الکترونی روبشی با رزلوشن بالا (FESEM)

Responsive Image
 • کمپانی: TSCAN
 • ساخت کشور: چک
 • ویژگی‌ها: قدرت تهیه تصویر با بزرگنمایی ۲۰ تا ۳۰۰۰۰۰ برابر، قدرت تفکیک حدود ۱.۲ نانومتر، مجهز به آشکارساز تفرق معکوس، قادر به تهیه تصاویر سه‌بعدی، مجهز به آشکارساز الکترون ثانویه (SE)، مجهز به آشکارساز الکترون برگشتی (BS)، مجهز به آشکارساز  EDX، مجهز به Heating-Cooling / Stage
 • کاربردها و خدمات: تهیه تصاویر از ساختارهای در ابعاد نانو، بررسی نمونه‌های متالوگرافی و آنالیز فازهای مختلف، بررسی مقاطع شکست، بررسی انواع نمونه‌های پلیمری، سرامیکی، زمین‌شناسی و بیولوژیکی و تصویربرداری از نمونه‌های بیولوژیک و آبدار
 • دستگاههای آماده‌سازی: التراسوند، دستگاه پوشش دهی طلا، دستگاه پوشش‌دهی کربن (بزودی)
 • کمپانی: ND-MDT
 • ساخت کشور: روسیه
 • نوع خدمات: ارائه تصاویر در محدوده روبش ۱۰۰ nm-۵۰ μm
 • مورد اندازه‌گیری: مطالعه توپوگرافی سطح
 • واحد اندازه‌گیری: nm
 • دقت اندازه‌گیری: ۵nm

دستگاه میکروسکوپ روبشی نیروی اتمی AFM

Responsive Image

دستگاه کروماتوگرافی گازی

Responsive Image
 • کمپانی: AGILENT
 • ساخت کشور: آمریکا
 • ویژگیها: با دتکتور FID،  دتکتور اسپکتروسکوپی جرمی GC-Mass
 • نوع خدمات: ارائه طیفهای GC و Mass آنالیز کمی و کیفی
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی
 • مورد اندازه‌گیری: طیف جرمی و کروماتوگرام
 • واحد اندازه‌گیری: غلظت
 • کمپانی: Agilent
 • ساخت کشور: آمریکا
 • نوع خدمات: ارائه طیف‌های Mass ، آنالیز کیفی
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی
 • مورد اندازه‌گیری: طیف جرمی

دستگاه طیف‌سنج جرمی

Responsive Image

دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)

Responsive Image
 • ساخت کشور: اتریش
 • نوع خدمات: اندازه‌گیری اندازه نانو ذرات
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی
 • مورد اندازه‌گیری: نمودار توزیع سایز
 • واحد اندازه‌گیری: سایز متوسط
 • دقت اندازه‌گیری: ۱nm
 • کمپانی: Bruker
 • نوع خدمات: طیف جذب و عبور پرتو مادون قرمز
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی، مهندسی
 • مورد اندازه‌گیری: ارائه طیف جذب و عبور پرتو مادون قرمز برای نمونه جامد و مایع
 • دقت اندازه‌گیری: ۱nm

طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز

Responsive Image

طیف‌سنج ناحیه مرئی- فرابنفش

Responsive Image
 • کمپانی: varian
 • نوع خدمات: ارائه طیف جذب و عبور پرتو مرئی و ماوراء بنفش
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی
 • مورد اندازه‌گیری: طیف جذب و عبور پرتو مرئی و ماوراء بنفش
 • دقت اندازه‌گیری: ۱nm
 • کمپانی: NANOFOX
 • ساخت کشور: آلمان
 • نوع خدمات: اندازه‌گیری اندازه نانو ذرات
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی، مهندسی
 • مورد اندازه‌گیری: نمودارتوزیع سایز
 • واحد اندازه‌گیری: سایز متوسط
 • دقت اندازه‌گیری: ۱nm

دستگاه سایز آنالیزور

Responsive Image

دستگاه CHNS

Responsive Image
 • نوع خدمات: اندازه‌گیری عناصر کربن، هیدروژن، نیتروژن، گوگرد
 • زمینه‌های کاربردی: علوم پایه، کشاورزی، مهندسی
 • مورد اندازه‌گیری: درصد جرمی
 • واحد اندازه‌گیری: گرم
 • نوع خدمات: غلظت فلزات
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی، مهندسی
 • مورد اندازه‌گیری: غلظت
 • واحد اندازه‌گیری: Ppm/ppb
 • دقت اندازه‌گیری: ppb

دستگاه اسپکتروسکوپی جذب اتمی (AAS)

Responsive Image

دستگاه آنالیز حرارتی (TG)

Responsive Image
 • نوع خدمات: اندازه‌گیری اندازه نانو ذرات
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی، مهندسی
 • مورد اندازه‌گیری: نمودار توزیع سایز
 • واحد اندازه‌گیری: سایز متوسط
 • دقت اندازه‌گیری: ۱nm
 • کمپانی: NETZSCH
 • ساخت کشور: آلمان

گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)

Responsive Image

دستگاه طیف‌سنج لومینسانس

Responsive Image
 • کمپانی: VARIAN
 • نوع خدمات: ارائه طیف جذب و نشر لومینسانس
 • زمینه‌های کاربردی: پزشکی، علوم پایه، کشاورزی
 • مورد اندازه‌گیری: نشر لومینسانس
 • واحد اندازه‌گیری: nm

Confocal Microscopy and Raman Spectroscopy

Responsive Image