لیست پژوهشگران و فناوران برتر

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام اندازه ايجاد تاريخ
اسناد
پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان در سال ۱۴۰۰.pdf ۱٫۹ MB 6 ماه ها قبل
پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان در سال ۱۳۹۹.pdf ۳۰۸ KB 6 ماه ها قبل
پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان در سال ۱۳۹۸.pdf ۱٫۸ MB 6 ماه ها قبل
پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان در سال ۱۳۹۷.pdf ۷۸ KB 6 ماه ها قبل
پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان در سال ۱۳۹۶.pdf ۵٫۲ MB 6 ماه ها قبل
پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه کردستان (درون دانشگاهی) در سال ۱۴۰۰.pdf ۱٫۹ MB 6 ماه ها قبل
پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه کردستان (درون دانشگاهی) در سال ۱۳۹۹.pdf ۱٫۹ MB 6 ماه ها قبل
پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه کردستان (درون دانشگاهی) در سال ۱۳۹۸.pdf ۱٫۸ MB 6 ماه ها قبل
پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه کردستان (درون دانشگاهی) در سال ۱۳۹۷.pdf ۱۷۴ KB 6 ماه ها قبل
پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه کردستان (درون دانشگاهی) در سال ۱۳۹۶.pdf ۲ MB 6 ماه ها قبل
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}