لیست پژوهشگران و فناوران برتر

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام اندازه ايجاد تاريخ
اسناد
لیست پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه کردستان سال 1401.pdf ۲٫۳ MB 5 ماه ها قبل
لیست پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان سال 1401 ۲٫۴ MB 5 ماه ها قبل
پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان در سال ۱۴۰۰.pdf ۱٫۹ MB 1 سال قبل
پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان در سال ۱۳۹۹.pdf ۳۰۸ KB 1 سال قبل
پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان در سال ۱۳۹۸.pdf ۱٫۸ MB 1 سال قبل
پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان در سال ۱۳۹۷.pdf ۷۸ KB 1 سال قبل
پژوهشگران و فناوران برتر استان کردستان در سال ۱۳۹۶.pdf ۵٫۲ MB 1 سال قبل
پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه کردستان (درون دانشگاهی) در سال ۱۴۰۰.pdf ۱٫۹ MB 1 سال قبل
پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه کردستان (درون دانشگاهی) در سال ۱۳۹۹.pdf ۱٫۹ MB 1 سال قبل
پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه کردستان (درون دانشگاهی) در سال ۱۳۹۸.pdf ۱٫۸ MB 1 سال قبل
پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه کردستان (درون دانشگاهی) در سال ۱۳۹۷.pdf ۱۷۴ KB 1 سال قبل
پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه کردستان (درون دانشگاهی) در سال ۱۳۹۶.pdf ۲ MB 1 سال قبل
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}