در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام اندازه تاریخ ویرایش ايجاد تاريخ
اسناد
رضایت‌نامه کتبی شرکت در پژوهش.docx ۱۵ KB 2 سال قبل 2 سال قبل
تعهدنامه اخلاق در پژوهش، رعایت اصول زیست محیطی.pdf ۱۰۲ KB 2 سال قبل 2 سال قبل
تعهدنامه اخلاق در پژوهش بر روی نمونه‌های حیوانی.pdf ۱۰۷ KB 2 سال قبل 2 سال قبل
تعهدنامه اخلاق در پژوهش بر روی مشارکت‌کننده‌های انسانی.pdf ۱۱۲ KB 2 سال قبل 2 سال قبل
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}