ضرورت، چالش، ماموریت و اهداف

ضرورت شکل‌گیری شبکه ملی جامعه و دانشگاه

 • ناکارآمدی شیوه های رایج سیاست گذاری در کشور
 • مواجه بودن کشور با نوعی بن‌بست سیاست گذاری در مسائل کلان کشور

برخی چالش‌های مهم کشور عبارتند از:

 • بیکاری، تورم مزمن، فقر،
 • عدم تعادل در نظام پولی و بانکی،
 • کسری صندوق‌های بازنشستگی،
 • سوءمصرف ذخایر آبی کشور،
 • فرونشست زمین در سراسر کشور،
 • بحران‌های محیط زیست،
 • افزایش آسیب‌های اجتماعی،
 •  مسائل جمعیتی، سیاست‌گذاری فرهنگی، اجتماعی و...

ماموریت اصلی شبکه

 • تسهیل الگوی سیاست‌گذاری مشارکتی
 • ایفای نقش مسئولیت اجتماعی دانشگاه

اهداف اصلی شبکه

 • جلب مشارکت نخبگان در فرآیند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطوح استانی، منطقه ای و ملی
 • ارتقاء توان علمی دانشگاه به‌ منظور سوق دادن فعالیت‌های علمی دانشگاه به سمت رفع نیازها و حل مسائل استانی و ملی
 • ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه در تعامل با جامعه و دولت

اضلاع شبکه ملی جامعه و دانشگاه

Responsive Image
 • شورای سیاست گذاری

  جلسات این شورا هر شش ماه یکبار با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد. در صورت نیاز جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد. جلسات این شورا با حضور اکثریت اعضا رسمیت مییابد. در صورت نیاز جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد.

  وظایف شورای سیاست‌گذاری

  • تدارک زمینه های اداری، حقوقی و تنظیم گرایانه برای دسترسی به اطلاعات موجود در دستگاههای عضو شورا برای تاسیس و فعالیت شبکه
  • تعیین اولویت های موضوعی و تدوین دستور کار لازم برای فعالیت شبکه
  • ایجاد ساز و کار لازم بین مسئولین ذی ربط هر دستگاه (ملی و استانی) جهت همکاری با شبکه
  • نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه شماره ۱۶۵۹۵۴ مورخه ۹۵/۱۲/۲۵
  • تصویب بودجه شبکه 
 • شورای هماهنگی کشوری

  جلسات شورای  هر دو  ماه یکبار با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد. در صورت نیاز جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد.

  وظایف شورای هماهنگی کشوری

  • برنامه ریزی برای اجرای مصوبات شورای سیاست‌گذاری
  • تسهیل، ساماندهی، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی مداوم از فعالیتهای جاری شبکه
  • برنامه ریزی در راستای ارتقاء اثربخشی فعالیتهای شبکه در حوزه ماموریت دستگاه
  • بسترسازی برای استفاده دستگاههای اجرایی از تولیدات شبکه در فرایند سیاست گذاری عمومی
  • تامین دسترسی شبکه به اطلاعات، اسناد، طرحهای پژوهشی و گزارش‌های تحقیقاتی در اختیار دستگاهها
  • تدوین بودجه پیشنهادی و ارائه به شورای سیاست گذاری جهت تصویب
  • نظارت بر عملکرد شبکه


  دبیرخانه مرکزی

  دبیرخانه مرکزی زیر نظرمعاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. وظیفه دبیرخانه اجرایی نمودن مصوبات شوراهای سیاست گذاری و هماهنگی است. امور علمی دبیرخانه از طریق کارگروههای علمی و مشاورین پیگیری می شود.

  کارگروههای علمی عبارتند از:

  • فرهنگی و اجتماعی
  • آب، محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی
  • اقتصاد، صنعت و گردشگری
  • بهداشت و سلامت
  • آموزش و فناوری
  • سیاست خارجی
  • سیاست داخلی 
 • شورای هماهنگی استانی

  جلسه شورای استان هر دوماه یکبار تشکیل میشود. دبیر شورا مسئولیت تهیه دستور جلسات، هماهنگی و برگزاری جلسه را بعهده دارد. مصوبات با تایید و ابلاغ رئیس شورا رسمیت می یابد.
   

  اعضای شورا هماهنگی استانی عبارتند از:

  • دکتر رحمت صادقی رئیس شورا
  • دکتر بهرام نصرالهی زاده رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کردستان
  • دکتر اسعد اردلان نماینده تشکل‌های مردمی
  • جناب آقای پرویز رعدی نماینده اصناف و بخش حصوصی
  • جناب آقای عبدالرحمن علوی نماینده اصناف و بخش حصوصی
  • جناب آقای مهندس خوش اقبال معاون امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان
  • دکتر امیر رشیدی دبیر شورا

   

  وظایف شورای هماهنگی استانی

  • تشکیل کارگروههای علمی براساس اولویت های مسائل استان
  • تهیه گزارش‌های مساله شناسی و سیاستی در باره مسائل توسعه پایدار در سطح استان (حول محور موضوعات کارگروه‌ها)
  • تهیه گزارش‌های موردی در باره مسائل مهم استانی و انعکاس آن به شورای سیاست گذاری و هماهنگی و مقامات ارشد مسئول در سطح ملی و استانی
  • شناسایی و شبکه سازی نخبگان و متخصصان استانی بر اساس کارگروه‌های علمی
  • ارائه توصیه های سیاستی کاربردی درباره مسائل استانی به مراجع ذی صلاح استانی و ملی
  • کمک به ارتقای کیفیت تصمیم گیری استانی
  • تعامل با دستگاههای ذی نفع طرف تفاهم