گفتگوی آنلاین
کلاس آنلاین
تعداد دانشجو آنلاین
دوره آزاد
تالار آنلاین
ساعات رویداد انلاین

اخبار

اطلاعیه ها

رویدادها

معاونت آموزشی دانشگاه کردستان

در دو سده اخیر، دانشگاهها بعنوان اصلی ترین مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری، فرهنگی، تفسیرهای قابل آزمایش در موضوعات مختلف در مراکز دانشگاهی امکان پذیر است و مااثر آن سازد. دانشگاه کردستان در سال ۰۷۳۱ بعنوان یک دانشگاه مستقل فعالیت خود را آغاز نمود از ساختار قاعدمند یک دانشگاه برخوردار و بعنوان مرکز علمی مادر در استان، عهده دار وظایف حاکمیتی در بخش آموزش عالی است.

واحدهای معاونت آموزشی

نیمسال اول 1399-1400
نیمسال دوم 1399-1400
23 خرداد
ثبت نام ترم تابستانه
23 تیر
18   مرداد
شروع کلاس ها
18   شهریور
18   شهریور
ثبت نام  نیمسال دوم
4   مهر
4   مهر
ثبت نام  نیمسال دوم
4   ابان

چندرسانه های

دوره ها
سخنرانی ها
گزارش ها