رشته‌های کهاد

برای اطلاع از لیست واحد­های درسی هر رشته فرعی بر روی آ ن کلیک کنید.
 

دانشکده زبان و ادبیات

زبان انگلیسی

دریافت لیست دروس
 

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

 

اقتصاد

دریافت لیست دروس
 

جامعه شناسی

دریافت لیست دروس
 

حسابداری

دریافت لیست دروس
 

حقوق

دریافت لیست دروس
 

روانشناسی

دریافت لیست دروس
 

علوم تربیتی

دریافت لیست دروس
 

علوم ورزشی

دریافت لیست دروس
 

حقوق و فقه شافعی

دریافت لیست دروس
 

مدیریت بازرگانی

دریافت لیست دروس
 

مدیریت جهانگردی

دریافت لیست دروس


دانشکده علوم پایه

 

علوم زمین

دریافت لیست دروس
 

علوم زیستی

دریافت لیست دروس


دانشکده کشاورزی

 

زراعت و اصلاح نباتات

دریافت لیست دروس


علوم باغبانی

دریافت لیست دروس


گیاه پزشکی

دریافت لیست دروس
 

دانشکده منابع طبیعی


آب و هواشناسی

دریافت لیست دروس
 

علوم و مهندسی شیلات

دریافت لیست دروس
 

مهندسی طبیعت (مرتع و آبخیزداری)

دریافت لیست دروس

 

دانشکده مهندسی

 

مهندسی صنایع

دریافت لیست دروس
 

مهندسی کامپیوتر

دریافت لیست دروس
 

مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات

دریافت لیست دروس
 

مهندسی مکانیک - طراحی جامدات

دریافت لیست دروس


دانشکده هنر و معماری

 

مهندسی شهرسازی

دریافت لیست دروس
 

مهندسی معماری

دریافت لیست دروس


موسیقی

دریافت لیست دروس