معرفی آموزش‌های نوین

بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت جوامع پیشرفته نشان ‌دهنده آن است که این کشورها از سیستم‌ها و شیوه هاو کارکردهای متنوع و توانمند آموزشی و به روز  بهره برده‌اند ، لذا آموزش متناسب و کارآمد یکی از مهمترین عوامل زیربنایی در ایجاد جامعه‌ای توسعه یافته است.
 
محدودیت‌های زمانی و مکانی که افراد با آن مواجه هستند یافتن روش‌های جدید که بتوان با رفع این محدودیت‌ها،  امکان دریافت آموزش‌های گوناگون را به افراد جامعه ارائه ­نمایند، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. یکی از مهمترین این روش‌ها، سیستم آموزش الکترونیکی یا مجازی است که با گسترش فناوری‌های ارتباطی روز به روز نقش پررنگ‌تری به خود می‌گیرد. در حقیقت تکامل شیوه­ی آموزش الکترونیکی پاسخی به محرک‌های یادگیری است که به علت محدودیت‌های خاص زمانی و مکانی امکان استفاده از سیستم‌های مرسوم آموزشی را ندارند .
اهمیت آموزش در بسترهای الکترونیکی با شیوع بحران­ ویروس کرونا (COVID-19)در چندساله گذشته دوچندان محرز گردید. از طرف دیگر ارائه‌­ی آموزش‌های متناسب با نیازهای اقشار مختلف جامعه با هدف توانمندسازی و افزایش مهارت افراد از طرف دانشگاه‌ها و مراکز علمی به افرادی که لزوماٌ جزء دانشجویان رسمی نمی‌باشند می‌تواند شکاف‌های علمی و فرهنگی موجود بین گروه‌های مختلف جامعه را کاهش دهد و زمینه را برای کاربردی‌تر شدن علوم در سطح جامعه فراهم سازد. آموزش­های مجازی استراتژی وتاکتیک مناسبی برای استفاده از فرصتها و نقاط قوت در برابر تهدیدها و نقاط ضعف در بستر یادگیری فراهم می­سازد.

مرکز آموزش‌های نوین و آزاد دانشگاه کردستان از سال  1396 با برگزاری ترم تابستانی ، دوره‌­های آزاد و بالخص دوره کهاد  شروع به فعالیت نمود. در اسفند 1398 با توجه به شیوع ویروس کرونا ،  مسئولیت برگزاری کلاس‌های درسی دانشگاه با ارائه 2559 درس و با حضور 734 مدرس برای 11 هزار دانشجوی دانشگاه که 500 نفر از این دانشجویان، بین­ المللی بودند در سامانه Lms و دربستر مجازی به این مرکز براگزار گردید . در تابستان 1399 به منظور ارتقای بسترآموزش الکترونیکی، نسبت به جایگزینی سامانه MOODLE و تهیه سرورهای جدید جهت پوشش هر چه بیشتر و بهتر  اقدام گردید. این مرکز علاوه بر دانشگاه، به برخی از مراکز آموزشی عالی و مدارس و برخی ادارات سازمان‌­های متقاضی استان ارائه خدمت با پشتیبانی برخط دارد.