ارتباط با ما

شماره تماس: 087-33627726
ایمیل: elc@uok.ac.ir
آدرس: اتاق: دانشگاه کردستان، دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 3، طبقه همکف 
کد پستی: