ارائه خدمت به سازمان های استان

ارائه خدمت به ادارات و سازمان‌ها  

با توجه به ظرفیتها وقابلیت­های دانشگاه با وجود اعضای هیات علمی متخص و مجرب ، در پاسخ به اعلام نیاز سازمانها در برگزاری دوره های تخصصی ، برگزاری  این دوره­ها  با استفاده از اساتید مجرب دانشگاه همراه با برگزاری آزمون پایان دوره و صدور گواهی انجام گردیده­است.

الف: دوره­‌های برگزارشده بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان:

ردیف عنوان دوره ردیف عنوان دوره
1 سواد رسانه‌ای 10 طراحی معماری ساختمان‌های روستایی
2 بیانیه گام دو انقلاب 11 آشنایی با الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت و راه‌های خروج از بحران
3 فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی، مقابله با نبردهای سایبری 12 پدافند غیرعامل در حوزه سایبری
4 طراحی مسکن روستایی 13 پدافند غیر عامل در حوزه عمرانی
5 مبحث دوازدهم مقررات ملی انقلاب 14 طراحی هادی و فرادست
6 سقف(عمرانی) 15 مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان-طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی
7 آرماتوربندی و بتن ریزی(عمرانی) 16 آرماتوربندی
8 سفتکاری(عمرانی) 17 مبحث 5 مقررات ملی ساختمان
9 اقلیم  و انرژی در ساختمان‌های روستایی 18 پی کنی و قالب بندی

ب: دوره های برگزارشده بانک ملت استان:

ردیف عنوان دوره ردیف عنوان دوره
1 اعتبار اسنادی 7 موضوعات کاربردی حقوق
2 برنامه عملیاتی 1 8 برنامه عملیاتی 2
3 بازاریابی اقناعی 1 9 تکنیک کنترل داخلی شعب
4 بازاریابی اقناعی 2 10 مهارت بازاریابی
5 برندینگ 1 11 اخلاق حرفه‌ای
6 برندینگ 2