معرفی مدیر

آمانج خرمیان

مدیر

تحصیلات

تماس

سوابق اجرایی

مرتبه علمی: استادیار

تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)
دانشکده: دانشکده مهندسی
پست الکترونیکی: a.khorramian@uok.ac.ir
تلفن: 33627726-087
نشانی: دانشکده مهندسی ساختمان شماره 3
  • مدیر مرکز آموزش‌های نوین و آزاد(1399-ادامه دارد)
  • مدیر گروه(1399-1398)