شرایط،مقررات و ضوابط

شرایط پذیرش دانشجویان در دوره‌های فرعی (کهاد)

 • دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه کردستان ( با شرایط تعیین شده) می‌توانند متقاضی دوره فرعی باشند.
 • زمان شروع درخواست برای دانشجویان کارشناسی  برای پذیرش در دوره فرعی از ابتدای نیمسال سوم تا ابتدای نیمسال ششم است.
 • زمان شروع درخواست برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای پذیرش در دوره فرعی از ابتدای نیمسال اول تا ابتدای نیمسال سوم است.
 • زمان شروع درخواست برای دانشجویان دکتری  برای پذیرش در دوره فرعی از ابتدای نیمسال اول است تا ابتدای نیمسال ششم است.
 • درخواست دانشجویان متقاضی دوره‌های فرعی  باید  در شورای آموزشی گروه میزبان مورد بررسی قرار گیرد و پس از تایید، دانشجو امکان انتخاب واحد دوره‌ فرعی را خواهد داشت.
 • معدل دانشجوی متقاضی ورود به دوره کهاد برای دانشجویان کارشناسی باید بالاتر از  میانگین معدل گروه اصلی دانشجو و برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید بیشتر از ۱۵ باشد. حفظ معدل در کل دوره الزامی است و در صورتی که معدل دانشجو در دوره اصلی به کمتر از آن برسد، از ادامه تحصیل او در دوره فرعی ممانعت به عمل خواهد آمد.
 • درخواست دانشجو فقط برای یک دوره فرعی امکان پذیر است و امکان تغییر دوره فرعی وجود ندارد.
 • دوره فرعی باید حداکثر همزمان با دوره اصلی دانشجو به پایان برسد.

مقررات آموزشی دوره‌های فرعی (کهاد)

 • حداقل تعداد واحد فرعی برای یک رشته تحصیلی ۱۸  و حداکثر ۲۴ واحد است.
 • حداکثر مجموع واحد‌های انتخابی دوره‌های اصلی و فرعی دانشجو دوره کارشناسی ۲۴ واحد است.
 • حداکثر مجموع واحد‌های انتخابی دوره‌های اصلی و فرعی دانشجو دوره تحصیلات تکمیلی ۱۸ واحد است.
 • واحد‌های دوره کهاد تاثیری در حداقل و حداکثر واحد‌های انتخابی دوره اصلی ندارد.
 • دانشجو در هر نیمسال می‌تواند ۶ واحد از دروس رشته فرعی خود را اخذ نماید. انتخاب واحد بیشتر از سقف ۶ واحد مستلزم تایید شورای آموزشی دانشگاه می‌باشد.
 • اخذ دروس دوره فرعی با استفاده از مهمانی و تکدرس مجاز نیست.
 • حداکثر سنوات مطابق آیین‌نامه‌های مصوب دوره‌های کاشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. به عبارت دیگر شرکت در دوره فرعی منجر به افزایش سنوات دانشجو نخواهد شد.
 • برای صدور گواهی دوره فرعی لازم است دانشجو تمامی واحد‌های مشخص شده دوره را بگذراند.
 • نمرات دروس دوره فرعی در کارنامه دانشجو درج می‌شود ولی در معدل نیمسال و معدل کل وی محسوب نمی‌شود.
 • دروس این دوره جایگزین دروس اختیاری دوره اصلی نمی شود.
 • قوانین حضور و غیاب از هر لحاظ مانند سایر دروس و تابع مقررات دانشگاه خواهد بود و دانشجویان متقاضی ملزم به شرکت در کلاس ها و امتحانات مطابق با برنامه آموزشی تعیین شده از سوی گروه های آموزشی خواهند بود.

پرداخت شهریه

دانشجویان دوره­ فرعی مشمول پرداخت شهریه متغیر واحد­های دوره فرعی طبق تعرفه مصوب هیات امنای دانشگاه هستند.
صورتجلسه اولین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه کردستان مورخ ۹۷/۵/۲۸
پیوست شماره ۱۴- مربوط به دستور سی و سوم (شهریه متغیر دورههای کهاد برای ورودی های سال ۹۷)
مقطع گروه آموزشی نوع درس شهریه هر واحد تئوری شهریه هر واحد عملی
کارشناسی علوم انسانی پایه Text Text
کارشناسی علوم انسانی اصلی، تخصصی، جبرانی، الزامی، تخصصی انتخابی و تربیتی Text Text
کارشناسی علوم انسانی کارآموزی Text Text
کارشناسی علوم انسانی پروژه و پایان نامه Text Text
کارشناسی سایر گروه‌ها پایه Text Text
کارشناسی سایر گروه‌ها اصلی، تخصصی، جبرانی، الزامی، تخصصی انتخابی و تربیتی Text Text
کارشناسی سایر گروه‌ها کارآموزی Text Text
کارشناسی سایر گروه‌ها پروژه و پایان نامه Text Text
این مبالغ می تواند سالیانه با تصویب هیات رئیسه دانشگاه تا سقف 20 درصد افزایش یابد.

دریافت گواهی دوره

 • ‌دانشجو بعد از گذراندن کلیه واحدهای دوره اصلی، در صورتیکه واحد‌های دوره فرعی را با موفقیت گذرانده باشد، بعد از پایان دانش آموختگی گواهی دوره فرعی(با ذکر نام فرعی در گواهی) صادر خواهد شد.
 • ‌اگر معدل دانشجو در رشته اصلی کمتر از میزان تعیین شده باشد، یا اگر دانشجو دروس دوره فرعی را در سنوات مجاز تحصیلی به پایان نرساند، گواهی دوره صادر نمی‌شود ولی گواهی واحد‌های گذرانده به همراه ریز نمرات صادر خواهد شد.
 • ‌گواهی با امضای ریاست دانشکده میزبان، مسئول آموزشهای آزاد و الکترونیکی و معاون آموزشی دانشگاه صادر می‌شود.
 • ‌گواهی دوره‌های فرعی، بر مبنای تعداد واحدهای گذرانده شده به همراه تاییدیه ریز نمرات، از سوی معاونت آموزشی دانشگاه صادر خواهد شد.

شیوه‌های اجرا

 • برگزاری دوره: کلاس هر درس در محل دانشکده مربوطه و همراه با دانشجویان آن درس (محصل در رشته اصلی) برگزار خواهد شد.
 • دروس دوره فرعی می­تواند به صورت الکترونیکی و یا در قالب ترم تابستان برگزار شود.