ارائه خدمت به مراکز آموزشی و سازمان های استان

با آغاز سال تحصیلی جدید مطابق تقویم وزارت آموزش و پرورش، مدارس متعددی از سطح استان و مخصوصاً شهر سنندج درخواست های خود را به دانشگاه کردستان جهت دریافت سرویس دهی برای  برگزاری کلاس های خود ارسال نمودند. مرکز آموزش های  نوین وآزاد دانشگاه  با در نظر گرفتن محدودیت های سخت افزاری و سایر منابع مورد نیاز از قبیل پهنای باند اینترنت، به تعدادی از این درخواست ها پاسخ مثبت داد و کلاس های این مدارس را بر روی سامانه الکترونیکی برگزار نمود.

ارائه خدمت به مدارس

- دبیرستان دخترانه وابسته به دانشگاه پویش
- دبیرستان پسرانه وابسته به دانشگاه زانیاران
- دبیرستان غیرانتفاعی ابوریحان (متوسطه اول)
- دبیرستان نمونه دولتی شهید نامدار مرادی
- دبیرستان شهید محمدزاده ( متوسطه اول )
- دبستان اندیشمند
- دبیرستان فرزانگان 1 ( دوره اول)
-دبیرستان غیر انتفاعی اسرین (متوسطه دوم)
 -دبیرستان غیر دولتی همگام (دوره اول) 
 

ردیف نام مدرسه تعداد کلاس تعداد معلم تعداد دانش آموز
1 دبیرستان تیزهوشان شهید بهشتی متوسطه اول 84 16 180
2 دبیرستان وابسته به دانشگاه زانیاران 64 17 320
3 دبیرستان وابسته به دانشگاه پویش 83 14 260
4 دبیرستان اسرین 63 13 106
5 دبستان اندیشمند 7 7 181
6 راهنمایی غیر دولتی همکام 44 14 88
7 دبیرستان غیر دولتی ابوریحان بیرونی متوسطه اول 60 12 121
8 دبیرستان غیر دولتی محمدزاده متوسطه اول 30 15 240