هزینه بورس و تحصیل

آئین­‌نامه تخفیف شهریه دانشجویان بین‌­الملل دانشگاه کردستان

 

به منظور توسعه فعالیت‌‏های بین‌­المللی دانشگاه کردستان و و کمک به کاهش هزینه‌­های تحصیل دانشجویان بین‏الملل، آئین‏نامه تخفیف شهریه دانشجویان بین الملل در جلسه هیئت امنا مورخ 11 / 07 /1399 مصوب شده است. بر اساس این آیین‏نامه به دانشجویان دارای شرایط زیر تخفیف در شهریه لحاظ می‏گردد:

  • اعضای هیات علمی و کارمندان معرفی شده از طرف وزارتخانه‏ها و دانشگاه‏های دارای تفاهم‏نامه با دانشگاه کردستان

  • دانشجویانی که در فرایند جذب دانشجویان بین‏الملل با دانشگاه کردستان همکاری نمایند.

  • دانشجویانی که مدارک تحصیلی قبلی خود را از دانشگاه کردستان اخذ نموده‏اند.

  • دانشجویانی که در بین تمام‏ هم‏ورودی‏های خود در آن رشته تحصیلی، حائز رتبه اول شده‌‏اند.


بورسیه:

دانشگاه کردستان هر سال بر اساس آئین‏نامه اعطای بورس تحصیلی به تعدادی از متقاضيان ادامه تحصيل بورسیه تحصیلی اعطا می‏کند. بورس تحصیلی در دو نوع الف و ب تعریف شده است و به متقاضیانی که  سوابق درخشانی از نظر آموزشی و پژوهشی دارند، اعطا می‏گردد.