اسکان در شهر سنندج

دانشگاه کردستان در حال حاضر دارای خوابگاه متاهلی نیست. بنابراین دانشجویانی که با خانواده قصد اقامت در شهر سنندج را دارند، از طریق معرفی­‌نامه مدیریت دانشجویان بین‌­الملل می­توانند در شهر سنندج منزل استیجاری کرایه نمایند.

مدیریت دانشجویان بین­‌الملل در این زمینه مشورت­‌های لازم را به دانشجویان بین­‌الملل ارائه می‌دهد
.