تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی

 • 2004

  ردیف کشور دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه کردستان/ موسسات تاریخ انعقاد مدت اعتبار حوزه همکاری
  1 فنلاند University of Jyvaskyla Finland Institute for Educational Research دانشگاه کردستان 15-Dec 6 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسهای مشترک و ایجاد برنامه تبادل
 • 2010

  ردیف کشور دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه کردستان/ موسسات تاریخ انعقاد مدت اعتبار حوزه همکاری
  1 عراق دانشگاه سلیمانیه دانشگاه سلیمانیه دانشگاه کردستان 5-Sep 4 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسهای مشترک و ایجاد برنامه تبادل و دوره های آموزش زبان فارسی. راه اندازی کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه سلیمانیه
 • 2013

  ردیف کشور دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه کردستان/ موسسات تاریخ انعقاد مدت اعتبار حوزه همکاری
  1 ژاپن Nagoya University The Graduate School of Environment Studies دانشکده مهندسی 13-Apr از زمان انعقاد تا درخواست پایان همکاری توسط طرفین گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسهای مشترک و ایجاد برنامه تبادل
 • 2015

  ردیف کشور دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه کردستان/ موسسات تاریخ انعقاد مدت اعتبار حوزه همکاری
  1 عراق دانشگاه گرمیان دانشگاه گرمیان دانشگاه کردستان 2-Dec 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسهای مشترک و برقراری برنامه تبادل
  2 عراق دانشگاه حلبچه دانشگاه حلبچه دانشگاه کردستان 12-Mar 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسهای مشترک و برقراری برنامه تبادل
  3 ژاپن Kwansei Gakuin University School of Science and Technology دانشکده مهندسی 30-Nov 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسهای مشترک و برقراری برنامه تبادل
  4 عراق دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه دانشگاه کردستان 30-Nov 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسهای مشترک و برقراری برنامه تبادل
  5 عراق دانشگاه سلیمانیه دانشگاه سلیمانیه دانشگاه کردستان 30-Nov 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسهای مشترک و برقراری برنامه تبادل
  6 ایران دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه علامه طباطبائی دانشگاه کردستان 1394/11/21 4 سال گسترش همکاری‌های علمی، همکاری در خصوص امور مرتبط با آموزش و پژوهش دانشجویان خارجی، برگزاری دوره های مشترک آموزشی
 • 2016

  ردیف کشور دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه کردستان/ موسسات تاریخ انعقاد مدت اعتبار حوزه همکاری
  1 عراق Charmo University Charmo University دانشگاه کردستان 29-May 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسهای مشترک و برقراری برنامه تبادل
  2 عراق دانشگاه گرمیان دانشگاه گرمیان دانشگاه کردستان 21-Jul اطلاعات تکمیلی در مورد تفاهم نامه منعقد شده در سال 2015 . بورسیه دو دانشجو دانشگاه گرمیان در مقطع دکتری (یکی در رشته شیمی و دیگری رشته علوم کشاورزی) -آموزش کارکنان بخش IT دانشگاه گرمیان -برگزاری دوره های مشترک -گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی
  3 عراق دانشگاه راپرین دانشگاه راپرین دانشگاه کردستان 8-Oct 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسهای مشترک و برقراری برنامه تبادل
 • 2017

  ردیف کشور دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه کردستان/ موسسات تاریخ انعقاد مدت اعتبار حوزه همکاری
  1 اندونزی UIN Raden Fatah Palembang UIN Raden Fatah Palembang دانشگاه کردستان 24-Oct 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسهای مشترک و برقراری برنامه تبادل
  2 اندونزی UIN Alauddin Makassar UIN Alauddin Makassar دانشگاه کردستان 24-Oct 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسهای مشترک و برقراری برنامه تبادل
  3 عراق دانشگاه راپرین معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه راپرین معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 9-Apr 6 سال قرارداد ایجاد دوره مشترک کارشناسی رشته­های باغبانی و علوم دامی شروع و از سال تحصیلی 1397-1396 به مدت 6 سال
  4 عراق Koya University Koya University دانشگاه کردستان 23-Apr 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسهای مشترک و برقراری برنامه تبادل
  5 عراق دانشگاه گرمیان کالج علوم دانشگاه کردستان 22-Jan 4 سال   تاسیس دوره مشترک کارشناسی IT و دوره مشترک کارشناسی برنامه نویسی
  6 اسپانیا The University of Extremadura The University of Extremadura دانشگاه کردستان 23-Mar 4 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسهای مشترک و برقراری برنامه تبادل
  7 دانمارک Aalborg University Department of Energy Technology, دانشکده مهندسی 29-Aug همکاری‌های علمی و پژوهشی در حوزه‌های مرتبط با تکنولوژی انرژی و مهندسی.  پروژه‌های مشترک ، برنامه تبادل دانشجو و استاد و بورس دانشجویان دکتری
  8 آلمان West Coast University of Applied Sciences West Coast University of Applied Sciences معاونت پژوهشی 25-Sep تبادل  دانشجو، اعضای هیات علمی و محققین . تبادل داده و اطلاعات علمی انجام پروژه های تحقیقاتی، اختراعات، و چاپ مقالات مشترک. برگزاری کنفرانسها، کارگاهها و سمینارهای مشترک. شرکت در دوره های آموزشی طرفین با تسهیلات و بدون دریافت هرگونه شهریه ای
  9 آلمان Technische Universitaet Berlin Control Systems Group مدیر مرکز پژوهشی ریزشبکه‌ها و شبکه‌های هوشمند 20-Sep تا یایان سال 2019 همکاری در بحث تبادل  دانشجو، اعضای هیات علمی و محققین و حمایت مالی سالانه از دو محقق مهمان بمدت حداکثر دو ماه تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی دو دانشگاه انجام پروژه های تحقیقاتی، اختراعات، و مقالات مشترک برگزاری کنفرانسها، کارگاهها و سمینارهای مشترک
 • 2018

  ردیف کشور دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه کردستان تاریخ انعقاد مدت اعتبار حوزه همکاری
  1 عراق Cihan University Sulaimani (دانشگاه جیهان) Cihan University Sulaimani دانشگاه کردستان 1-Jan 5 سال تبادل  دانشجو، اعضای هیات علمی و محققین . تبادل داده و اطلاعات علمی همکاری علمی مشترک، شرکت در دوره های آموزشی طرفین با تسهیلات
  2 عراق Lebanese French University  (LFU) Lebanese French University  (LFU) دانشگاه کردستان 27-Aug 3 سال تبادل  دانشجو، اعضای هیات علمی و محققین . تبادل داده و اطلاعات علمی همکاری علمی مشترک، شرکت در دوره های آموزشی طرفین با تسهیلات
  3 ژاپن Nagoya Uinversity Institute of Materials and Systems for Sustainability دامشکده مهندسی - معاونت پژوهشی 23-Jul تبادل اعضای هیات علمی و محققین . تبادل داده و اطلاعات علمی پژوهش و همکاری‌های علمی مشترک
  4 کانادا University of Ontario Institute of Technology School of Graduate and Postdoctoral Studies اداره تحصیلات تکمیلی 4-Jul تبادل دانشجویان تحصیلات تکمیلی . تبادل داده و اطلاعات علمی پژوهش‌های  مشترک. دوره مشترک دکتری
  5 ایتالیا University of Siena University of Siena دانشگاه کردستان 19-Nov 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسها، سمینار و کارگاه‌های مشترک                                                                             برقراری برنامه تبادل دانشجو، استاد، محقق و کارمند.           همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی و اساتید راهنمای مشترک برای دانشجویان ارشد و دکتری
  6 فرانسه ICD International Business School ICD International Business School دانشگاه کردستان 25-Sep اراسموس پلاس
  7 اتریش FH Joanneum FH Joanneum مدیریت روابط بین‌الملل               مدیریت آموزش 29-Aug اراسموس پلاس
  8 بلغارستان Varna University of Management Varna University of Management دانشگاه کردستان 4-Jul اراسموس پلاس
  9 فنلاند Aalto University Photonics Group, Department Electronics and Nanoengineering گروه فیزیک دانشگاه کردستان 12-Sep 2 سال برقراری برنامه تبادل دانشجو، استاد و محقق.    دوره‌های مشترک. همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی، چاپ کتب و مقالات.    همکاری‌های علمی و پژوهشی، انجام پروژه‌های مشترک ، برگزاری کنفرانس‌ها، سمینار و کارگاه‌های مشترک.       حمایت دوجانبه جهت تجهیز و ارتقای آزمایشگاهها طرفین قرارداد
 • 2019

  ردیف کشور دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه کردستان/ موسسات تاریخ انعقاد مدت اعتبار حوزه همکاری
  1 عراق Halabchah University (دانشگاه هلبچه) Halabchah University دانشگاه کردستان 24-Nov گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسها، سمینار و کارگاه‌های مشترک                                                                             برقراری برنامه تبادل دانشجو.  همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی
  2 لهستان JAGIELLONIAN UNIVERSITY IN KRAKÓW FACULTY OF PHILOLOGY دانشگاه کردستان 26-Oct 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسها، سمینار و کارگاه‌های مشترک                                                                             برقراری برنامه تبادل دانشجو، استاد، محقق و کارمند.           همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی و اساتید راهنمای مشترک برای دانشجویان ارشد و دکتری
  3 آلبانی POLIS University POLIS University دانشگاه کردستان 20-Dec 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسها، سمینار و کارگاه‌های مشترک                                                                             برقراری برنامه تبادل دانشجو، استاد، محقق و کارمند.           همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی و اساتید راهنمای مشترک برای دانشجویان ارشد و دکتری
  4 افغانستان دانشگاه تخار دانشگاه تخار دانشگاه کردستان 1398/09/21 5 سال و 6 ماه ادامه تحصیل دانش آموختگان، اساتید و کارمندان معرفی شده از سوی دانشکاه تخار
  5 افغانستان دانشگاه تخار دانشگاه تخار 1398/09/21 6 سال ایجاد دوره مشترک کارشناسی مهندسی علوم باغبانی و مهندسی علوم دامی
  6 عراق Tishk International University Tishk International University معاونت دانشجویی 20-Dec 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی                                       برقراری برنامه تبادل دانشجو، استاد  فراهم نمودن بورس تحصیلی      همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی و اساتید راهنمای مشترک برای دانشجویان ارشد و دکتری
  7 مالزی  Universiti Sultan Zainal Abidin UniSZA  Universiti Sultan Zainal Abidin UniSZA دانشگاه کردستان 5 سال گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسها، سمینار و کارگاه‌های مشترک                                                                             برقراری برنامه تبادل دانشجو، استاد، محقق و کارمند.           همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی و اساتید راهنمای مشترک برای دانشجویان ارشد و دکتری
  8 پرتغال University of Averio University of Averio دانشگاه کردستان 28-Feb 5 سال برنامه تبادل مدرس، محقق و دانشجویان.   برقراری برنامه اراسموس پلاس برای دانشجویان                                همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های تحقیقاتی مشترک کنفرانسها و  سمینار های مشترک
  9 عراق  University of Human Development  University of Human Development دانشگاه کردستان 1-Jun 4 سال ارایه برنامه مشترک پسادکتری
  10 عراق  University of Human Development  University of Human Development دانشگاه کردستان  پارک علم و فناوری 5 سال برقراری برنامه تبادل دانشجو، استاد، محقق و کارمند.    دوره‌های مشترک. همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی و اساتید راهنمای مشترک برای دانشجویان ارشد و دکتری   همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسها، استارت‌آپ، سمینار و کارگاه‌های مشترک.                                                        مشاوره در مورد راه‌اندازی مراکز رشد  و نوآوری
  11 عراق University of Kirkuk University of Kirkuk دانشگاه کردستان 9-Jun 5 سال برقراری برنامه تبادل دانشجو، استاد، محقق و کارمند.    دوره‌های مشترک. همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی و اساتید راهنمای مشترک برای دانشجویان ارشد و دکتری   همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسها سمینار و کارگاه‌های مشترک.                                                                                       فراهم نمودن امکانات و شرایط برای دوره فرصت مطالعاتی
  12 عراق University of Sulaimani University of Sulaimani دانشگاه کردستان/ انجمن آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی ایران 23-Oct 5 سال دعوت از مدرسین مدعو                                                 همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی               همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسها سمینار و کارگاه‌های مشترک.
  13 عراق University of Sulaimani University of Sulaimani دانشگاه کردستان/ انجمن علمی ایرانی مدیریت ورزش 24-Oct 5 سال تبادل استاد و دعوت از مدرسین مدعو                                       همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی               همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسها سمینار و کارگاه‌های مشترک.
  14 عراق University of Sulaimani University of Sulaimani دانشگاه کردستان/ موسسه تحقیقات علوم ورزشی 23-Oct 5 سال تبادل استاد و دعوت از مدرسین و پژوهشگران مدعو                 همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی               همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک ، برگزاری کنفرانسها سمینار و کارگاه‌های مشترک در حوزه‌های مختلف علوم ورزشی
 • 2020

  ردیف کشور دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه کردستان/ موسسات تاریخ انعقاد مدت اعتبار حوزه همکاری
  1 سوئیس HES⁠-⁠SO University of Applied Sciences and Arts Western HES⁠-⁠SO University of Applied Sciences and Arts Western دانشگاه کردستان 18-Jan 5 سال
  2 مالزی University of Malaya Faculty of Engineering/ Faculty of Languages and Linguistics دانشگاه کردستان 10-Feb 5 سال همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های تحقیقاتی مشترک      برنامه تبادل دانشجو.  همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی
  3 روسیه Altai State University Altai State University دانشگاه کردستان 28-Jul 5 سال برقراری برنامه تبادل دانشجو، استاد، محقق و کارمند.    دوره‌های مشترک. همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی، کتب و مقالات،  اساتید راهنمای مشترک برای دانشجویان ارشد و دکتری   همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک ، برگزاری کنفرانسها سمینار و کارگاه‌های مشترک.                                                            فراهم نمودن امکانات و شرایط برای دوره فرصت مطالعاتی
  4 عراق Erbil Polytechnic University Erbil Polytechnic University دانشگاه کردستان 16-Aug 5 سال برقراری برنامه تبادل دانشجو، استاد، محقق و کارمند.    دوره‌های مشترک. همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی و اساتید راهنمای مشترک برای دانشجویان ارشد و دکتری   همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های مشترک دانشگاهی، برگزاری کنفرانسها سمینار و کارگاه‌های مشترک.                                                                                       فراهم نمودن امکانات و شرایط برای دوره فرصت مطالعاتی
  5 روسیه  RUDN University  RUDN University دانشگاه کردستان 25-Aug 5 سال برقراری برنامه تبادل دانشجو، استاد، محقق و کارمند.    دوره‌های مشترک. همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی، کتب و مقالات،  اساتید راهنمای مشترک برای دانشجویان ارشد و دکتری   همکاری‌های علمی و پژوهشی، برگزاری کنفرانسها سمینار و کارگاه‌های مشترک در حوزه علم، تکنولوژی و آموزش
 • 2021

  ردیف کشور دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه همکار دانشکده یا گروه دانشگاه کردستان/ موسسات تاریخ انعقاد مدت اعتبار  حوزه همکاری
  1 دانمارک دانشگاه دانمارک جنوبی دانشکده مهندسی دانشگاه دانمارک جنوبی دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان 21-May 5 سال همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های تحقیقاتی مشترک      برنامه تبادل دانشجو.  همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی
  2 کوزوو Kosovo Entomological Association Kosovo Entomological Association دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان 6-Mar 5 سال همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های تحقیقاتی مشترک      برنامه تبادل دانشجو.  همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی
  3 آلمان دانشگاه گوته فرانکفورت دانشکده هنر، فرهنگ و ادبیات - دانشگاه گوته دانشکده هنر و معماری و دانشکده زبان و ادبیات  دانشگاه کردستان 26-Jan 5 سال همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های تحقیقاتی مشترک      برنامه تبادل دانشجو.  همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی
  4 آلمان دانشگاه کلن دانشگاه کلن   دانشگاه کردستان 08-Aug 5 سال همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های تحقیقاتی مشترک      برنامه تبادل دانشجو.  همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی
  5 ایران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران   دانشگاه کردستان November 5 سال ۱- استفاده مشترک از توان آموزشی و پژوهشی طرفین ۲- پذيرش مشترک دانشجویان بین‌المللی ۳- برگزاری تورهای کوتاه مدت برای دانشجویان بین‌الملل ۴- تخصیص فضا، مواد و تجهیزات آزمایشگاهی در راستای انجام پروژه‌ها و پایان‌نامه‌ها
  6 ایران کمیته ملی آیسته ایران- دانشگاه تهران کمیته ملی آیسته آیسته دانشگاه کردستان November 1 سال ۱- فراهم آوردن امکان کارآموزی برای دانشجویان برتر در داخل و خارج از کشور ۲- پذیرش کارآموز خارجی توسط دانشگاه ۳- افزایش سطح تبادلات بین‌المللی دانشجویان در ایران توسط کمیته
  7 آلمان دانشگاه مونستر آلمان دانشکده زبان‌شناسی، موسسه شرق شناسی باستان و باستان‌شناسی خاورمیانه از دانشگاه مونستر آلمان  پژوهشکده کردستان‌شناسی و دانشکده هنر و معماری از دانشگاه کردستان November 5 سال همکاری‌های علمی و پژوهشی شامل پروژه‌های تحقیقاتی مشترک      برنامه تبادل دانشجو.  همکاری در خصوص تبادل تجربیات علمی
 • 2022