24 01 2022

دکتر نقی شعبانیان عضو هیات علمی دانشگاه کردستان به عنوان سرپرست معاونت امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شد.

عضو هیات علمی دانشگاه کردستان به عنوان سرپرست معاونت امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شد

به موجب حکم معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، دکتر نقی شعبانیان  به عنوان سرپرست معاونت امور جنگل این سازمان منصوب شد.

لازم به ذکر است؛ دکتر نقی شعبانیان دارای دکترای تخصصی جنگلداری، دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان است.