اعضای هیات علمی

شیرکو ابراهیمی محمدی

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

آبخیزداری / حفاظت آب و خاک
shirkoebrahimi [at] uok.ac.ir  
فرسایش رسوب ، حفاظت خاک

خالد اوسطی

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

آبخیزداری/ هیدرولوژی آب‌های زیرزمینی
k.osati [at] uok.ac.ir
مطالعه آب های زیر زمینی از طریق ایزوتوپ‌های پایدار، روش‌های آماری و زمین آماری در هیدرولوژی و منابع آب

مهتاب پیرباوقار

دانشیار گروه جنگلداری

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

جنگلداری / مهندسی جنگل
m.bavaghar [at] uok.ac.ir  
سامانه مکانی پشتیبان تصمیم‌­گیری - GIS - سنجش از دور - مهندسی جنگل

حامد جنیدی جعفری

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

مرتعداری / گیاهان دارویی و صنعتی
hjoneidi [at] ut.ac.ir  
 
شناسایی گیاهان صنعتی، دارویی و سمی مراتع، احیای مناطق خشک، نیمه خشک و بیابانی از طریق معرفی گونه‌های مناسب

کامران چپی

دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

آبخیزداری / هیدرولوژی و منابع آب سطحی
k.chapi [at] uok.ac.ir  
 
مطالعه رواناب‌های سطحی، مدل سازی سیلاب به منظور شناسایی مناطق مستعد

سعید خضری

دانشیار گروه ژئومورفولوژی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

ژئومورفولوژی
SKhezri [at] uok.ac.ir  
 
ژئومورفولوژی و مخاطره‌شناسی، مطالعه مناطق کارستی با تاکید بر بررسی مخاطرات غارها و آب‌های سطحی و زیرزمینی، مطالعات کردستان‌شناسی با تاکید بر مسائل جغرافیایی و تحقیقات محیطی

وحید زادمجید

دانشیار گروه شیلات

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

شیلات / تکثیر و پرورش آبزیان
v.zadmajid [at] uok.ac.ir  
 
فیزیولوژی تولیدمثل ماهیان  

ممند سالاری

استادیار گروه ژئومورفولوژی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

ژئومورفولوژی
M.salari [at] uok.ac.ir  
 
 
مطالعات ژئومورفولوژیک (سیستم‌های رودخانه‌ای و شهری)،  ژئودایورسیتی و ژئوتوریسم،  تکتونیک ژئومورفولوژی، پایش مخاطرات محیطی  

نقی شعبانیان

دانشیار گروه جنگلداری

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

جنگلداری - جنگلکاری، اصلاح نژاد و اکوفیزیولوژی جنگل
N.shabanian [at] uok.ac.ir  
جنگلکاری و نهالستان­‌های جنگلی، اصلاح نژاد و اکوفیزیولوژی درختان جنگلی - کنترل بیولوژیک آفات و بیماری­‌ها در اکوسیستم‌­های جنگلی

هانیه غفاری

استادیار گروه محیط زیست

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

محیط زیست
h.ghaffari [at] uok.ac.ir  
 
 
 
زیست شناسی حفاظت، بوم شناسی و حفاظت از خزندگان و دوزیستان، حفاظت از تنوع زیستی، بوم شناسی جمعیت، انتخاب زیستگاه

فرشید قربانی

دانشیار گروه محیط زیست

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

آلودگی محیط زیست
f.ghorbani [at] uok.ac.ir  
 
 
 
پایش آلاینده‌های محیطی، نانو مواد، جذب و تجزیه زیستی، سوخت‌های پاک، شاخص‌های زیستی

بهرام قلی‌نژاد

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

مرتعداری / آنالیز و ارزیابی مراتع
b.gholinejad [at] uok.ac.ir  
کاربرد آمار و احتمالات در مطالعات مرتعداری، پایش و ارزیابی آلودگی‌های در ارتباط با گیاهان مرتعی

شهرام کبودوندپور

استادیار گروه محیط زیست

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

بوم شناسی و مدیریت حیات وحش
s.kaboodvandpour [at] uok.ac.ir  
 
زیست شناسی حفاظت، بیوسیستماتیک جمعیت‌های حیات وحش، ارزیابی زیستگاه‌های طبیعی و مطلوبیت آن‌ها با استفاده از تکنیک‌های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، پویایی‌شناسی جمعیت‌های حیات‌وحش

عرفان کریمیان

استادیار گروه شیلات

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

تکثیر و پرورش آبزیان
e.karimian [at] uok.ac.ir  
 
بیولوژی و اکولوژی آبزیان، ظرفیت سنجی و مدیریت کیفیت منابع آبی به منظور آبزی‌پروری، ارزیابی اثرات زیست محیطی پرورش آبزیان و توسعه آبزی‌پروری پایدار

حبیب الله محمدی

استادیار گروه شیلات

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

بوم‌شناسی آبزیان
ha.mohammadi [at] uok.ac.ir  
مطالعات لیمنولوژی آب‌های شیرین، مدلینگ و بررسی شبکه غذایی دریاچه و رودخانه، احیا و بازسازی دریاچه‌ها و رودخانه‌ها، مدیریت و بهره‌برداری شیلاتی پایدار از دریاچه‌ها

هادی نیری

استادیار گروه ژئومورفولوژی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

ژئومورفولوژی
h.nayeri [at] uok.ac.ir  
 
مطالعه مدیریت بحران (پدافند غیر عامل)، مطالعه ژئومورفولوژی رودخانه‌ای

جمیل امان‌اللهی

دانشیار گروه محیط زیست

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

حفاظت و کیفیت محیط زیست
j.amanollahi [at] uok.ac.ir  
شناسایی آلودگی هوا با استفاده از سنجش از دور و مدل‌های مختلف، برآورد نیاز آبی محیط زیستی رودخانه کاربرد GIS و RS در مطالعات محیط زیستی

برزان بهرامی کمانگر

دانشیار گروه شیلات

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

شیلات / تکثیر و پرورش آبزیان
bbkamangar [at] uok.ac.ir  
فیزیولوژی ماهی، ژنتیک جمعیت ماهیان، ماهی شناسی

داود جمینی

استادیار گروه ژئومورفولوژی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
d.jamini [at] uok.ac.ir
برنامه‌ریزی و توسعه پایدار روستایی، برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در نواحی روستایی، گردشگری و کارآفرینی روستایی

سید علی جوهری

دانشیار گروه شیلات

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

شیلات / تکثیر و پرورش آبزیان
a.johari [at] uok.ac.ir  
کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در آبزی پروری، سم شناسی آبزیان، سم شناسی نانو مواد در آبزیان، ژنتیک و اصلاح نژاد آبزیان

وحید حسینی

استادیار گروه جنگلداری

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

جنگلداری - خاکشناسی جنگل
V.Hosseini [at] uok.ac.ir  
خاک جنگل، تجزیه لاشبرگ، روابط پوشش گیاهی و ویژگی‌های خاک، اکولوژی خاک‌های جنگلی

محمد دارند

استاد گروه آب و هواشناسی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

آب و هواشناسی
m.darand [at] uok.ac.ir  
آب و هواشناسی آماری، آب و هواشناسی دینامیک، آب و هواشناسی همدید، تغییر اقلیم

وحید زمانی

استادیار گروه محیط زیست

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

محیط زیست
w.zamani [at] uok.ac.ir  
تنوع زیستی، ژنتیک حفاظت، ژنتیک جمعیت، مدیریت حیات وحش، بوم شناسی تکامل، بوم شناسی حیات وحش، زیست شناسی حفاظت، فیلوژنی، فیلوژئوگرافی، جنگلشناسی

بابک سوری

دانشیار گروه محیط زیست

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

علوم و فناوری محیط زیست
bsouri [at] uok.ac.ir  
ژئوشیمی محیط زیست، ردیابی عناصر در آب، خاک، هوا و غذا، ارزیابی خاک‌ها و اراضی، ریزگردهای با منشا زمین زاد و آلودگی‌های مرتبط با آن، آلودگی فلزات سنگین در آب و خاک و روش‌های حذف آنها

هیمن شهابی

دانشیار گروه ژئومورفولوژی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

سنجش از دور و جی آی اس
h.shahabi [at] uok.ac.ir  
 
مطالعه و پایش مخاطرات طبیعی با تاکید بر بررسی و پهنه‌بندی زمین لغزش‌ها با استفاده از داده‌های سنجش از دوری شامل تصاویر فراطیفی و راداری، کاربرد داده‌های سنجش از دوری و مدل‌های پیش‌بینی کننده GIS در امر مکان‌یابی‌های مختلف شهری

فرزاد غیاثی

استادیار گروه شیلات

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

بهداشت و بیماری‌های آبزیان
f.ghiasi [at] uok.ac.ir  
سم شناسی آبزیان، بیماری‌های آبزیان

محمدحسین قلی‌زاده

استادیار گروه آب و هواشناسی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

آب و هواشناسی
m.gholizadeh [at] uok.ac.ir  
 
تغییر اقلیم، آب و هواشناسی کشاورزی، آب و هواشناسی شهری، خشکسالی، هیدروکلیماتولوژی

لقمان قهرمانی

دانشیار گروه جنگلداری

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

جنگلداری - بیومتری جنگل
l.ghahramany [at] uok.ac.ir  
بیومتری جنگل، بررسی اثرات مدیریت سنتی (گلازنی، سقز گیری و زغال گیری) بر ساختار جنگل

پرویز کرمی

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

مرتعداری / اصلاح و توسعه مراتع
p.karami [at] uok.ac.ir  
معرفی گونه‌های مناسب جهت اصلاح و احیای مراتع، مدل سازی اکوسیستم‌های مرتعی به منظور مدیریت آنها

بختیار محمدی

دانشیار گروه آب و هواشناسی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

آب و هواشناسی
b.mohammadi [at] uok.ac.ir  
 
آب و هواشناسی همدید، آب و هواشناسی گردشگری، آب و هواشناسی کاربردی، اکوتوریسم

کیومرث محمدی سمانی

استادیار گروه جنگلداری

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

جنگلداری - مهندسی جنگل - خاکشناسی جنگل
k.mohammadi [at] uok.ac.ir  
 
خاک­ جنگل، مزوفون خاک­‌های جنگلی و تغییرات آنها بعد از آشفتگی جنگل در توده­‌های طبیعی و دست کاشت، طراحی جاده‌­های جنگلی

احمد ولی‌پور

استادیار گروه جنگلداری

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

جنگلداری - مدیریت جنگل
ahmadvalipour [at] uok.ac.ir  
 
مدیریت جنگل، مدل‌های اکوسیستمی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، تجزیه و تحلیل جنگلداری سنتی – اجتماعی، پویایی‌های جنگل‌های بلوط زاگرس