آمار

تعداد کل دانشجو به تفکیک مقطع و جنسیت

تعداد دانشجویان ثبت نامی دانشکده منابع طبیعی در دوره‌های کارشناسی به تفکیک جنسیت و سال ورودی
 

 

​​​​​​​تعداد دانش آموختگان دانشکده منابع طبیعی در دوره‌های کارشناسی به تفکیک جنسیت و سال ورودی

 

تعداد دانشجویان ثبت نامی دانشکده منابع طبیعی در دوره‌های کارشناسی ارشد به تفکیک جنسیت و سال ورودی
 
  

تعداد دانش آموختگان دانشکده منابع طبیعی در دوره‌های کارشناسی ارشد به تفکیک جنسیت و سال ورودی
 

تعداد دانشجویان بین​‌الملل


​​​​​​​تعداد دانشجویان بین‌الملل ثبت نامی دانشکده منابع طبیعی در دوره‌های کارشناسی ارشد
 

تعداد هیات علمی به تفکیک مرتبه علمی


تعداد گروه و رشته آموزشی

تعداد گروه و رشته گرایش های آموزشی دانشکده منابع طبیعی
 
گروه آموزشی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
1
6
7
15
2
 

آمار پژوهشی

تعداد فعالیتها و امکانات پژوهشی دانشکده منابع طبیعی
  فعالیت پژوهشی 1394 1395 1396 1397 1398 1399
1 مقاله JCR 18 21 37 44 59 43
2 مقاله ISC 53 60 40 41 29 29
3 کنفرانس‌های ملی 35 44 17 10 2 22
4 کنفرانس‌های بین‌المللی 26 12 18 10 5 5
5 طرح‌های پژوهشی خارج از دانشگاه 5 4 1 4 3 3
6 کتاب 0 3 0 1 0 2
7 نوآوری 4 1 0 2 1 0
8 آزمایشگاه 10 10 10 23 23 23
9 مجله 0 0 0 0 0 0
10 مراکز پژوهشی 1 1 1 1 2 2
11 تفاهمنامه‌های ملی و بین‌المللی 1 2 2 3 7 8

 رتبه بین‌المللی

رتبه‌​های ملی و بین‌المللی
  عنوان
1 رتبه 301 الی 400 علوم کشاورزی در رتبه‌بندی جهانی شانگهای - چین 2021
2 رتبه سوم دانشگاه های ایران در زمینه علوم کشاورزی بر اساس رتبه‌بندی جهانی شانگهای - 2021
3 رتبه 401 الی 500 علوم زیستی در رتبه‌بندی جهانی تایمز در سال 2021