تماس با ما

شماره تماس: 33620551 - 087
ایمیل: info [at] uok.ac.ir
آدرس: سنندج - بلوار پاسداران - دانشگاه کردستان - دانشکده منابع طبیعی
کد پستی: 15175- 66177  صندوق پستی 416