22 05 2022

سمینار روز جهانی تنوع زیستی

سمینار روز جهانی تنوع زیستی

زمان: یکشنبه یکم خرداد
ساعت: ۱۰:۳۰ صبح
مکان: آمفی تئاتر دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

 

حضور برای عموم علاقه مندان آزاد است.