24 05 2022

واحد فناوری اطلاعات دانشکده علوم پایه:

نشست کمیته سال جهانی علوم پایه و اعضای شورای دانشکده علوم پایه

یکشنبه 25 اردیبهشت نشست مشترکی مابین اعضای شورای دانشکده علوم و کمیته سال جهانی علوم پایه به منظور بررسی پتانسیل­ ها و برنامه­ ریزی های لازم در دانشکده علوم برگزار گردید. دکتر عبدالله سلیمی ریاست دانشکده علوم به اهمیت توسعه علوم پایه در جامعه اشاره نمودند و تلاش مضاعف جهت ترویج آن در جامعه را پیشنهاد نمودند. ایشان همچنین دعوت از صاحب نظران، تشویق و ایجاد انگیزه در دانشجویان و برگزاری همایش­های مرتبط را پیشنهاد نمودند. دکتر اقبال قادری دبیر کمیته لزوم تاسیس خانه علم در ترویج علوم پایه را بیان نمودند و از اقدامات انجام شده در این راستا بحث نمودند. دکتر آستین چپ به لزوم برگزاری سمینارها، جشنواره­ها و مسابقات علمی میان دانشجویان و دانش آموزان اشاره نمودند. دکتر شاهو زارعی اهمیت ارتباط با دبیران آموزش-پرورش و ایجاد بورسیه­های تحصیلی به منظور جذب دانش آموزان مستعد را مطرح نمودند. در ادامه دکتر هادی پارسا به ایجاد علاقمندی در دانشجویان علوم پایه و لزوم توجه جدی به آموزش دروس علوم پایه در مدارس اشاره نمودند. دکتر راحله شاکری نیز به ایجاد انگیزه در دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استفاده از پتانسیل این دانشجویان در امر آموزش و پژوهش پرداختند.

گقتنی است که برگزاری نشست مشترک دوم در دستور کار شورای بین الملل قرار گرفت که طی دو هفته آینده به عمل خواهد آمد.

سایر تصاویر