دانشجویان دکتری دانشکده علوم پایه

دانشجویان دکتری

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی گرایش حوزه کاری سال ورودی مقطع دکتری
فاطمه کوثری ریاضی محض جبر Text Text
جواد شیرازی شیمی شیمی فیزیک Text Text
سامان رحیمی راد جبر نظریه گروه ها Text Text
امید آذرخش فیزیک ذرات بنیادی و نظریه میدان ها Text Text
مسعود پندار ریاضی کاربردی آنالیز عددی Text Text
مهتاب جمشیدپور فیزیک Text Text Text
ناهید قادرمزی شیمی Text Text Text
محمدرئوف علی محمدی آنالیز Text Text Text
شب بو ساعدی فیزیک Text Text Text
مژگان کولانی   Text Text Text
الهام حاجی پور شیمی محض Text Text Text
عارفه احدی شیمی Text Text Text
ملیحه کامرانی شیمی Text Text Text
سمیرا گراوند شیمی Text Text Text
شادی رضایی فوتونیک Text Text Text
حمزه ویسی شیمی Text Text Text
منصور شیر علیزاده ریاضی کاربردی Text Text Text
صبا رحیمی شیمی Text Text Text
جعفر حسنی شیمی Text Text Text
یوسف رحیمی فیزیک Text Text Text
ناصح مردوخ ریاضی Text Text Text
میثم عزیزی فیزیک Text Text Text
تحسین آداک ریاضی Text Text Text
روشنک اسدپور شیمی Text Text Text
سارا ملکوتی شیمی Text Text Text