فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها


  عنوان دریافت فایل
1 شیوه‌نامه تدوین پایان‌نامه دکتری دانلود ( حجم فایل: ۲۴۹.۵ کیلوبایت ، فرمت فایل: doc)
2 پروپوزال ارشد دانلود ( حجم فایل: ۵۲.۶۵ کیلوبایت ، فرمت فایل: docx)
3 رساله دکتری دانلود ( حجم فایل: ۵۴.۶۷ کیلوبایت ، فرمت فایل: docx)
4 فرم در خواست مکان سمینار دانشکده علوم‌پایه دانلود ( حجم فایل: ۱۲.۲۹ کیلوبایت ، فرمت فایل: docx)
5
مراحل پیش دفاع از پایان‌نامه ویژه دانشجویان مقطع دکتری
دانلود ( حجم فایل: ۱۱۹.۹۱ کیلوبایت ، فرمت فایل: pdf)
6 مراحل قبل از دفاع ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانلود ( حجم فایل: ۲۳۸.۳۷ کیلوبایت ، فرمت فایل: pdf)
7 مراحل لازم جهت تأیید پایان‌نامه بعد از دفاع دانلود ( حجم فایل: ۲۹.۹۳ کیلوبایت ، فرمت فایل: pdf)
8 نمونه فایل زی‌پرشین (قالب پایان نامه) دانلود ( حجم فایل: ۱۴.۶۲ مگابایت ، فرمت فایل: rar)
9 فرم پرداخت هزینه چاپ و صحافی دانشجویان دانلود ( حجم فایل: ۲۱۰.۱۵ کیلوبایت ، فرمت فایل: pdf)
10 فرم کمیسیون موارد خاص دانلود ( حجم فایل: ۷۰.۴۹ کیلوبایت ، فرمت فایل: pdf)
11 شیوه‌نامه تدوین پایان‌نامه ارشد دانلود ( حجم فایل: ۲۴۹.۵ کیلوبایت ، فرمت فایل: doc)
12 پیشنهادیه پژوهشی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (پروپوزال کارشناسی ارشد) دانلود ( حجم فایل: ۸۹ کیلوبایت ، فرمت فایل: doc)
13 طرح تحقیق (پروپوزال) دکترا دانلود ( حجم فایل: ۸۷.۵ کیلوبایت ، فرمت فایل: doc)
14 فرم تعهد پروپوزال و پایان‌نامه دانلود ( حجم فایل: ۳۲ کیلوبایت ، فرمت فایل: doc)
15 فرم شرکت در دفاع از پایان‌نامه دانلود ( حجم فایل: ۴۰.۰۲ کیلوبایت ، فرمت فایل: pdf)
16 دریافت فرم خودخوان و معرفی به استاد دانلود ( حجم فایل: 67 کیلوبایت ، فرمت فایل: pdf)
17 اطلاعیه سمینار کارشناسی ارشد و دکتری دانلود ( حجم فایل: ۶۵.۹۶ کیلوبایت ، فرمت فایل: docx)
18 اطلاعیه جلسه دفاع از رساله ارشد و دکتری دانلود ( حجم فایل: ۶۶.۰۹ کیلوبایت ، فرمت فایل: docx)
19 فرم تائید انجام اصلاحات پایان‌نامه توسط استاد راهنما / اساتید راهنما دانلود ( حجم فایل: ۱۲.۹۲ کیلوبایت ، فرمت فایل: docx)
20 مدارک لازم جهت تسویه ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانلود ( حجم فایل: ۱۰۵.۵۸ کیلوبایت ، فرمت فایل: pdf)
21 الگوی فرستادن نسخه الکترونیکی پایان‌نامه‌ها
رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران روی لوح فشرده 
دانلود ( حجم فایل: ۲۳۷.۱۶ کیلوبایت ، فرمت فایل: pdf)
22 مراحل برگزاری سمینار دانلود ( حجم فایل: ۹۹.۹۸ کیلوبایت ، فرمت فایل: pdf)
23 مراحل برگزاری دفاع کارشناسی ارشد دانلود ( حجم فایل: ۱۱۰.۹۶ کیلوبایت ، فرمت فایل: pdf)
24 فرم شماره ۲۰ مجوز تکثیر و صحافی دانلود ( حجم فایل: ۵۰۳.۴۴ کیلوبایت ، فرمت فایل: pdf)