24 05 2022

واحد فناوری اطلاعات دانشکده علوم پایه:

نشست تخصصی چالش ها و راهکارها در اعتلای علوم پایه

این نشست تخصصی به مناسبت نامگذاری سال 2022 به عنوان سال جهانی بزرگداشت علوم پایه و با میزبانی معاونت پژوهشی دانشکده علوم پایه در مورخ 23/9/1400 در سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه و با حضور دکتر محمد جوان عضو کارگروه اعتلای علوم پایه وزارت عتف، دکتر محمدرضا هرمزی نژاد استاد شیمی دانشگاه صنعتی شریف، دکتر روح الله یوسف پور دانشیار ریاضی دانشگاه مازنداران و دکتر عبدالله سلیمی استاد شیمی دانشگاه کردستان برگزار شد. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر مراحم آشنگرف معاونت پژوهشی دانشکده علوم پایه در قالب چندین اسلاید به معرفی و اهدف برگزاری نشست در قالب رویدادهای مرتبط با سال علوم پایه، بررسی مشکلات حوزه علوم پایه در کشور و اجرای برنامه های ترویجی با هدف نشان دادن اهمیت و جایگاه علوم پایه پرداختند. در ادامه و براساس زمانبندی ارایه شده در جدول زیر هر کدام از سخنرانان به ایراد سخنرانی پرداختند.

عنوان زمان
معرفی و اهدف برگزاری نشست: معاونت پژوهشی 10:00-10:15
ریاست محترم دانشکده علوم پایه 10:15-10:30

سخنرانی با عنوان : خلق ارزش با دانش: مروری بر چند استارت آپ برتر شیمی

دکتر محمدرضا هرمزی نژاد استاد شیمی دانشگاه صنعتی شریف
10:30-11:10
پرسش و پاسخ  

سخنرانی با عنوان: علوم پایه تا مهندسی تئوری تا عمل

دکتر روح الله یوسف پور دانشیار ریاضی دانشگاه مازندران
11:20-11:50
پرسش و پاسخ  

معرفی برنامه های کارگروه اعتلای علوم پایه وزارت عتف

دکتر محمد جوان استاد فیزیولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
11:50-12:20
پرسش و پاسخ