09 06 2022

واحد فناوری اطلاعات دانشکده علوم پایه:

روزجهانی زمین_پاک

انجمن علمی شیمی دانشگاه کردستان با همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه،به مناسبت روز جهانی زمین پاک برگزار میکند.

بیست و دوم آوریل روز جهانی زمین پاک نامگذاری شده،که یکی از رویدادهای مهم جهانی به شمار میرود.هر ساله در تمام کشورها برای ارتقاء آگاهی ،آموزش در مورد مسائل زیست محیطی و حفاظت از کره زمین برای چنین روزی مراسم برگزار میکنند . انجمن علمی شیمی دانشگاه کردستان نیز در نظر دارد به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی زمین پاک وبینار علمی برگزار کند.

📆تاریخ : 8 اردیبهشت ماه 1401

⏳زمان : ساعت 10 الی 12 صبح

💻لینک ورود به جلسه :
 https://meet.uok.ac.ir/ch/chem.asso

👤سخنرانان : 

دکتر سعید بلالایی استاد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی [نقش و جایگاه شیمی سبز در صنایع دارویی]

دکتر کمال امانی عضو هیئت علمی شیمی دانشگاه کردستان [Bio-based or bio-drived plastics standards , policies and impacts] 

http://uokcs.ir/?p=1369

سایر تصاویر