09 06 2022

واحد فناوری اطلاعات دانشکده علوم پایه:

آشنایی با هوش مصنوعی و پایتون

  • مروری بر شناخته شده ترین الگوریتمهای ماشین لرنینگ و کاربردهای آنها

  • معرفی زبان برنامه نویسی پایتون معرفی کتابخانه پایتون برای هر الگوریتم

مهمان برنامه: دکتر وریا حواری نسب

  • Data Scientist and Cloud Architect at Telus

  • دانش آموخته ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

  • دارای مدرک دکتری Electrical & ComputerEngineering  از دانشگاه تورنتو کانادا

زمان: پنجشنبه 12 خرداد ساعت 19

مکان: سالن مجازی گروه ریاضی دانشگاه کردستان به آدرس:

http://meet.uok.ac.ir/ch/sci.math