فرم ها و آیین نامه ها


  عنوان دریافت فایل
1 شیوه‌نامه تدوین پایان‌نامه دکتری (قبل از 1402) دانلود ( حجم فایل: ۲۴۹.۵ کیلوبایت ، فرمت فایل: doc)
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
8 - -
9 فرم پرداخت هزینه چاپ و صحافی دانشجویان دانلود ( حجم فایل: ۲۱۰.۱۵ کیلوبایت ، فرمت فایل: pdf)
10 - -
11 شیوه‌نامه تدوین پایان‌نامه ارشد (قبل از 1402) دانلود ( حجم فایل: ۲۴۹.۵ کیلوبایت ، فرمت فایل: doc)
12 پیشنهادیه پژوهشی پایان‌نامه کارشناسی ارشد (پروپوزال کارشناسی ارشد) دانلود ( حجم فایل: ۸۹ کیلوبایت ، فرمت فایل: doc)
13 - -
14 فرم تعهد پروپوزال و پایان‌نامه دانلود ( حجم فایل: ۳۲ کیلوبایت ، فرمت فایل: doc)
15 - -
16 - -
17 اطلاعیه سمینار کارشناسی ارشد و دکتری دانلود ( حجم فایل: ۶۵.۹۶ کیلوبایت ، فرمت فایل: docx)
18 اطلاعیه جلسه دفاع از رساله ارشد و دکتری دانلود ( حجم فایل: ۶۶.۰۹ کیلوبایت ، فرمت فایل: docx)
19 - -
20 - -
21 - -
22 - -
23 - -
24 فرم شماره ۲۰ مجوز تکثیر و صحافی دانلود ( حجم فایل: ۵۰۳.۴۴ کیلوبایت ، فرمت فایل: pdf)
25 فرم مقالات دانلود
26 - -
27 پروپوزال دکتری 1400 دانلود
28 شیوه نامه تدوین رساله دکتری (قبل از 1402) دانلود
29 گزارش اتمام دوره فرصت مطالعاتی داخل دانلود
30 فلوچارت مراحل دفاع از پایان نامه مقطع ارشد دانلود
31 فرم درخواست بسندگی مهارت زبان دانلود
32 شیوه نامه تدوین پایان نامه تحصیلات تکمیلی (دفاع 1402) دانلود
33 فرم شرکت در جلسات دفاع (دانشکده علوم پایه) دانلود
34 قالب جدید پایان نامه فارسی (1402) دانلود
35 قالب جدید پایان نامه انگلیسی (1402) دانلود
36 فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دانلود