مدیریت توسعه سرمایه گذاری و امور اقتصادی دانشگاه

سعید الماسی
مدیر توسعه، سرمایه گذاری وامور اقتصادی دانشگاه
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق
​​​​​​​

شرح وظایف :
 
 • تحلیل صرفه و بازدهی اقتصادی حوزه های فعالیت دانشگاه
 • شناسایی و تحلیل دارایی های مشهود و نامشهود و قابلیت های دانشگاه و تعیین ارزش اقتصادی آنها
 • شناسایی و تعیین حوزه‌های پربازده دانشگاه برای فعالیت اقتصادی(تشخیص منافع بالقوه)
 • برآورد منابع جدید مالی ناشی‌ از فعالیت های اقتصادی‌
 • بررسي مشكلات و درخواست هاي سرمايه گذاران در جهت رفع موانع سرمايه گذاري و ارائه پيشنهاد جهت تصويب در شورای توسعه...
 • ایجاد انگیزه تغییر و اصلاح نگرش در افراد و گروه‌ها و واحد‌های دانشگاه برای صرفه اقتصادی وبازده اقتصادی
 • افزایش دانش، مهارت و توانایی مالی و اقتصادی در مدیریت ها و واحد‌های دانشگاه از طریق ارایه آموزش غیر رسمی و مشاوره
 • شناسایی سرمایه گذاران بالقوه داخلی و خارجی و معرفي فرصت هاي سرمايه گذاري به متقاضيان سرمايه گذاري در پروژه ها در جهت جلب و جذب سرمايه گذاران
 • تهیه طـــرح‌های اقتصادی با تأکید بر نیاز سنجی ومطالعات اقتصادی برای بهره‌برداری از دارایی‌ها، امکانات و پتانسیل‌های موجود در دانشگاه برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های دارای مزیت نسبی
 • بررسی و تعیین الگوهای مشارکت اقتصادی
 • ایجاد ساختاری کارآمد برای انجام فعالیت‌های سرمایه گذاری و پرهیز از حاکمیت روابط اداری غیر ضروری و تأکید بر کـار کـــارشناسی و برون سپاری اکـــثر فعـالیت‌های ممکن با تدوین رویه ها، فرآیند ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با انجام پروژه های سرمایه گذاری
 • بررسي درخواست هاي سرمايه گذاري و اخذ طرح، سوابق كاري و مدارك مالي دال بر توانايي اجراي طرح از سوي متقاضي و ارزيابي توجيه اقتصادي طرح جهت طرح و تصویب در شورا...
 • توزیع خدمات و فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری به صورت متناسب در واحد‌های مرتبط در دانشگاه
 • اجرای طرح های اقتصادی با توجه به مزیت‌های نسبی در حوزه‌های مختلف فعالیت دانشگاه
 • پایـــش، نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای طرح‌های اقتصادی با هدف اصلاح و بهبود روشها و برنامه ها
 • سرمایه‌گذاری مشارکتی از محل دارایی‌های دانشگاه برای تأمین بخشی از آورده طرح‌های اقتصادی
 • استفاده از تسهیلات، اعتبارات و مشارکت دیگر نهاد‌های مالی
 • بهره‌برداری مطلوب از دارایی‌ها، امکانات، اموال منقول و غیرمنقول و مراکز درآمدی واگذار شده که دراختیار معاونت برنامه ریزی توسعه و فناوری قرار می گیرد.
 • پيگيري اجراي مفاد قراردادها، خصوصاً كنترل پيشرفت فيزيكي پروژه ها و تهیه گزارشات مدیریتی (مدیریت پروژه های سرمایه گذاری)
 • برگزاري همايش و نمايشگاه‌هاي جلب سرمايه گذاري از طريق ارائه بسته‌هاي سرمايه‌گذاري و شركت در همايش‌ها و نمايشگاه‌هاي جلب سرمايه‌گذاري
 • همكاري در مذاكرات با سرمايه‌گذاران داخلي و يا خارجي، تهيه و تنظيم پیش نویس تفاهم ‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي سرمايه‌گذاري با همکاری واحد حقوقی
 • برنامه‌ريزي و پيگيري در تأمين منابع مورد نياز دانشگاه جهت سرمايه‌گذاري با مشاركت بخش خصوصي
 • سایر امور محوله از طرف مدیریت دانشگاه و شورای توسعه...
​​​​​​​

​​​​​​​