شرح وظایف  معاونت

وظایف معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان:

معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان در نیمه دوم سال 1400 بعنوان معاونتی جدید تاسیس گردید. شرح وظایف این معاونت به قرار زیر می باشد:
- تهيه و تنظيم راهبردها و سياستهاي كلان دانشگاه در قالب برنامه‌هاي راهبردي و تهيه و تدوين برنامه‌هاي عملياتي متناسب با آن
- طراحي و استقرار نظام برنامه‌ريزي راهبردي دانشگاه و و اهتمام به هدايت دانشكده‌ها و ديگر واحدهاي دانشگاه براي فعاليت‌هاي برنامه‌محور
- فراهم‌آوري مقدمات استقرار كامل بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و تدوين نظام تخصيص و توزيع منابع و اعتبارات
- ارائه طرحها، برنامه‌ها وگزارش‌‌هاي مختلف منطبق با دستورالعمل‌ها و قوانين وزارت عتف و سازمان برنامه و بودجه كشور براي اخذ بودجه و تلاش براي ارتقاي بودجه پايه دانشگاه
- فعال‌سازي هرچه بهتر مديريت توسعه سرمايه‌گذاري و امور اقتصادي براي خلق و جذب منابع و اعتبارات و بهره‌گيري كارا از منابع دانشگاه جهت بسط و متنوع‌سازي كانال‌هاي درآمدي
- برنامه ريزي، ساماندهي و اتخاذ سياستهاي تشويقي به منظور بالابردن درآمد اختصاصي دانشگاه از محلهاي متنوع اعم از طرحهاي پژوهشي، خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي، شهريه، آموزش آزاد، كلينيكها، شركتهاي دانش بنيان و ...
- انجام مطالعات و برنامه‌ريزي براي اصلاح مستمر ساختار تشكيلاتي دانشگاه، متحول‌سازي اداري و سازماندهي و بهبود فرآيندها و روش‌هاي انجام كار
- تهيه و تدوين اسناد جامع راهبردي و عملياتي فناوري اطلاعات دانشگاه و تحول سازماني مبتني بر اين فناوري
- بهبود زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و تجهيز هرچه بيشتر واحدهاي دانشگاه مبتني بر راهبردهاي دانشگاه
- طراحي و ارائه خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات و تسهيل فرآيندهاي سازماني بر بستر اين فناوري
- طراحي نظام آماري دانشگاه و تدوين برنامه‌هاي لازم براي تجميع، تدوين و تجزيه داده و اطلاعات
- برنامه ريزي براي استفاده بهينه از منابع انساني، مالي و فيزيكي دانشگاه و ارتقاي بهره وري
- برنامه ريزي براي توانمندسازي كاركنان