مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه

دکتر  پرویز کفچه
نقش سازمانی: مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه
مرتبه علمی: استادیار
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری بازرگانی (مدیریت استراتژیک)
تلفن: ۰۸۷-۳۳۶۶۴۶۰۰ (داخلی ۲۲۳۷)
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی


شرح وظایف:

 • انجام کلیه امور مربوط به تهیه و تدوین برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه
 • همکاری با مدیران و رؤسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه
 • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با وزارت متبوع
 • بررسی و مبادله موافقت‌نامه‌های مربوط به فعالیت‌های عمرانی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 • جمع‌آوری بودجه‌های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه‌ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
 • تلفیق و تنظیم بودجه‌های پیشنهادشده در قالب هدف‌ها و خط‌مشی کلی دانشگاه
 • دفاع از بودجه پیشنهادشده در مراجع رسیدگی
 • ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره‌های سه‌ماهه به واحدهای دانشگاه
 • نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
 • بررسی و مبادله موافقت‌نامه‌های مربوط به فعالیت‌های جاری و عمرانی
 • تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیت‌ها و نیروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه به‌منظور اعمال‌نظر صحیح و منطقی در مدیریت دانشگاه
 • بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش‌کار در آن‌ها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه
 • انجام بررسی‌های سازمانی و برآورد نیروی انسانی موردنیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی
 • مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به‌منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه
 • برنامه‌ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش‌های انجام کار و تحول اداری و بهره‌وری
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پست‌های سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیت‌های واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذی‌ربط
 • تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پست‌های سازمانی دانشگاه و ابلاغ آن‌ها به واحدها پس از تصویب توسط هیأت امناء
 • بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پست‌های سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آن‌ها
 • مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کارکنان مزبور
 • مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه‌بندی مشاغل کارکنان
 • تشخیص و تعیین رشته شغلی پست‌های سازمانی با توجه به طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل
 • شرکت فعال در شوراها، کمیته‌ها و اظهارنظر پیرامون مسائل مربوط
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه
​​​​​​

کارکنان:


حمیدرضا امیرحسنی
معاون مدیر بودجه، تشکیلات و تحول سازمانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد  مدیریت بازرگانی
تماس: داخلی 5085
h.amirhassani@uok.ac.ir

سواره رشیدی
رئیس گروه بودجه و آمار

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
تماس: داخلی 5084
s.rashidi@uok.ac.ir​​​​​​​

شیرین شریعتی
رئیس گروه تشکیلات و تحول سازمانی
تحصیلات: کارشناسی ریاضی
تماس مستقیم:33622740-087
داخلی: 5087
sh.shariati@uok.ac.ir       
سميرا شاه‌منصوری
كارشناس گروه تحول اداری و بهره‌وری

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی صنايع
تماس: داخلی 5089
s.shahmansuri@uok.ac.ir