ارتباط با ما

ردیف نام و نام خانوادگی سمت ایمیل تلفن
1 دکتر محمد رزاقی معاون آموزشی m.razaghi@uok.ac.ir ۰۸۷-۳۳۶۶0065
2 دکتر عبدالسلام قادری مدیر امور آموزشی ab.ghaderi@uok.ac.ir ۰۸۷-۳۳۶۶4014
3 دکتر داریوش شیخ الاسلامی وطنی مدیر تحصیلات تکمیلی d.vatani@uok.ac.ir 087-33624011
4 دکتر جلال خدائی رئیس گروه استعدادهای درخشان j.khodaei@uok.ac.ir 087-33666747
5 دکتر آزاد همتی مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی a.hemmati@uok.ac.ir 087-33660065
6 دکتر آمانج خرمیان مدیر آموزش‌های نوین و آزاد a.khorramian@uok.ac.ir 087-33627726
7 دفتر معاونت آموزشی مسئول دفتر - ۰۸۷-۳۳۶۶0065
شماره تماس: 33660065-087
ایمیل:
آدرس:
کد پستی: