واحدهای زیرمجموعه
تعداد کارمندان
ذکر عنوان فعالیت
ذکر عنوان فعالیت

اخبار

اطلاعیه ها

— 6 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۶ از ۳۲ نتیجه

معاونت آموزشی دانشگاه کردستان

در دو سده اخیر، دانشگاهها بعنوان اصلی ترین مراکز علمی، تحقیقاتی، فناوری، فرهنگی، تفسیرهای قابل آزمایش در موضوعات مختلف در مراکز دانشگاهی امکان پذیر است و مااثر آن سازد. دانشگاه کردستان در سال ۰۷۳۱ بعنوان یک دانشگاه مستقل فعالیت خود را آغاز نمود از ساختار قاعدمند یک دانشگاه برخوردار و بعنوان مرکز علمی مادر در استان، عهده دار وظایف حاکمیتی در بخش آموزش عالی است.

واحدهای معاونت آموزشی

نیمسال اول 1403-1402
نیمسال دوم 1403-1402
11 الی 14 شهریور
انتخاب واحد
15 الی 18 بهمن
28 الی 29شهریور
حذف و اضافه
24 الی 25 بهمن
3 مهر
برگزاری کلاس‌ها
21 بهمن
23 دی الی 4 بهمن
امتحانات
2 تیر  الی 21 تیر

چندرسانه های

دوره ها
سخنرانی ها
گزارش ها