آموزش دانشکده کشاورزی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400 دانشگاه کردستان

قوانین، آئین نامه و فرم‌ها

فرم‌های دانشجویان تحصلات تکمیلی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی
در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام  
اسناد
English thesis writing method 1402.pdf
English thesis writing method 1402.docx
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه و رساله(فارسی) 1402.pdf
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه و رساله(فارسی) 1402.docx
فرم شماره ۲ طرح تحقیق کارشناسی ارشد.pdf
فرم شماره ۲ طرح تحقیق کارشناسی ارشد.docx
فرم تطبیق پروپوزال.docx
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه، رساله و طرح تحقیق (پروپوزال) - جدید.pdf
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه و رساله (پیوست‌ها).doc
شیوه‌نامه تدوین و نگارش پایان‌نامه و رساله (پیوست‌ها).pdf
مجوز صحافی و تکثیر.docx
فرم تطبیق پروپوزال.pdf
فرم شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سخنرانی‌های علمی دانشکده کشاورزی.pdf
مجوز صحافی و تکثیر.pdf
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}