17 09 2021

روابط عمومی دانشگاه کردستان :

فراخوان جذب شتابدهنده در مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان

مدیریت توسعه دانشگاه کردستان در راستای رسالت های ذاتی خود در پیشبرد ایجاد کسب و کارهای فناورانه و خلاقانه و نیز آموزش و هدایت صحیح ایده های خلاق تا رسیدن به نتیجه با استفاده از شرکت های شتاب دهنده برآن شده است تا با جذب شرکت های شتاب دهی از سراسر کشور نسبت به استفاده از ظرفیت های موجود درون و برون استانی در این زمینه استفاده بهینه نماید.

از این رو از تمامی شرکت های شتاب دهنده در داخل استان کردستان و خارج از استان و در سطح کشوری دعوت به عمل می آید تا با حضور در دانشگاه کردستان از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در بین دانشجویان، کارآفرینان و اعضای هیات علمی؛ در راستای ترویج کسب و کارهای نو و پایدار استفاده نمایند.

زمان شروع ثبت نام:
از 30 دی ماه لغایت 30 بهمن ماه 1400شرکت در فراخوان برای عموم شتاب دهنده ها در تمامی حوزه های فعالیتی و مهارتی آزاد است.

لینک ثبت نام شرکت های شتاب دهنده:
innovation.uok.ac.ir/inn/shetab.aspx

شماره تماس مرکز نوآوری جهت راهنمایی بیشتر:
087-33611410