17 09 2021

معاونت آموزشی دانشگاه کردستان :

اطلاعیه ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی سراسری بهمن ماه سال 1401 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

اطلاعیه ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی سراسری بهمن ماه سال 1401 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

به اطلاع متقاضیان ثبت نام و انتخاب رشته برای ظرفیت های خالی مانده رشته محل هایی که در مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی سراسری سال 1401 تکمیل نگردیده، می رساند پذیرش در این مرحله برای رشته محل های مذکور بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) در نوبت بهمن ماه صورت می گیرد.

ثبت نام و انتخاب رشته از طریق درگاه اطلاع رسانی این سازمان از روز چهارشنبه مورخ  1401/09/30 آغاز و تا روز شنبه مورخ 1401/10/10 ادامه خواهد داشت.

دفترچه راهنمای ثبت نام و جدول کد رشته محل های مربوط به پذیرش فوق در درگاه اطلاع رسانی این سازمان منتشر شده است. متقاضیان می توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج دفترچه راهنمای مربوط برای ثبت نام در روزهای فوق به درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر100 کدرشته) به روش اینترنتی، اقدام نمایند.

منبع : sanjesh.org