اهداف کارگروه

 • جلب مشاركت و تمركز زدايی از فعاليت‌های اجرایی علمي بين‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 •   جهت‌دهی مسئوليت‌های مركز به سمت سياست‌گذاری، پايش، حمایت و ارزيابی فعاليت‌های علمی بين‌المللی دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی و فناوری.
 •   استفاده از ظرفيت‌های دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی و فناوری در توسعه همكاری‌های علمی بين المللی.
 •   كمک به بين المللي سازی/شدن به عنوان يك اصل ضروری در تعاملات علمی دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشی و فناوری.
 •   شناسايی مراحل عملیاتی، سياست‌گذاری، اجرایی و تعيين اولویت‌های همكاری‌های علمي بين‌المللی و تعيين اولويت‌های همكاری بر اساس اهداف، نيازها و امكانات.
 •   سوق‌دهی همكاری‌هاي علمي بين‌المللی به سمت همكاری‌های محتوا محور.

برنامه‌های کارگروه

 •   فعال نمودن و به روزرسانی وب سایت مربوط به کارگروه و انتشار اطلاعات و لینک های مورد نیاز
 •   مکاتبه با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور برای جمع‌آوری و تهیه بانک اطلاعات فعالیت‌ها و همکاری‌های آکادمیک فعلی با اقلیم کردستان عراق
 •   ایجاد تمهیدات لازم جهت برگزاری کارگاه تخصصی علمی دو جانبه برای پژوهشگران منتخب دانشگاه های ایران و اقلیم کردستان عراق
 •   برنامه‌ریزی برای توسعه برگزاری کارگاه‌های آموزشی، سمینارها و کنفرانس‌ها در زمینه‌های مورد نیاز طرفین در دانشگاه های ایران و اقلیم کردستان عراق
 •   برگزاری نشست‌های کارگروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی بین‌المللی با اقلیم کردستان عراق با هدف:
  •       بررسی برنامه‌های موفق و چالشهای موجود در توسعه ارتباطات علمی با اقلیم کردستان عراق
  •       معرفی زمینه های همکاری مشترک با اقلیم کردستان عراق
  •       ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی نمایندگان اعضای کارگروه به عنوان نقطه مرجع همکاری‌های علمی با اقلیم کردستان عراق
 •   ایجاد بانک اطلاعاتی همکاری دانشگاه‌های اقلیم کردستان عراق و ایران با هدف:
  •       معرفی فهرست تفاهم‌نامه‌های همکاری موجود با اقلیم کردستان عراق و نتایج حاصله با هدف فعال نمودن هر چه بیشتر تفاهم‌نامه‌ها
  •       معرفی پروژه‌های بزرگ اجرا شده توسط دستگاه‌های اجرائی کشور در اقلیم کردستان عراق
  •       معرفی مشخصات علمی و زمینه‌های مورد نظر اساتید ایرانی علاقمند به همکاری با اقلیم کردستان عراق معرفی شده توسط نمایندگان دانشگاه‌های عضو کارگروه

برنامه‌های کوتاه مدت

 •   تنظیم تقویم رخدادهای علمی ایران و اقلیم کردستان عراق
 •   پذیرش دانشجوی ارشد و دکتری از اقلیم کردستان عراق
 •   ایجاد دوره‌های مشترک کارشناسی
 •   انجام رساله‌های دکتری و پایان نامه‌های ارشد مشترک
 •   انجام کارهای پژوهشی مشترک با دانشگاه‌های مطرح اقلیم کردستان عراق
 •   افزایش پروژه‌های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه‌های مطرح اقلیم کردستان عراق

برنامه‌های بلند مدت

سامانه دریافت اطلاعات همکاری‌های دانشگاه‌های عضو کارگروه با اقلیم کردستان

در صورت همکاری با دانشگاه‌های اقلیم کردستان عراق، لطفا از طریق سامانه دریافت اطلاعات اقدام به ثبت اطلاعات نمایید.

سامانه دریافت اطلاعات

نشست‌ها

لیست دانشگاه‌های اقلیم کردستان عراق

# دانشگاه‌های عمومی وب‌سایت
1 University of Duhok, Duhok https://uod.ac/
2 Hawler Medical University, Erbil https://hmu.edu.krd/en/
3 University of Koya, Koya http://koyauniversity.org/
4 Charmo University, Chamchamal http://www.charmouniversity.org/
5 University of Raparin, Ranya https://www.uor.edu.krd/en
6 University of Salahaddin, Erbil https://su.edu.krd/
7 Soran University, Soran https://www.soran.edu.iq/
8 University of Sulaimani, Suliemani https://univsul.edu.iq/
9 Sulaimani Polytechnic University http://spu.edu.iq/en/
10 University of Zakho, Zakho https://web.uoz.edu.krd/
11 Duhok Polytechnic University DPU, Duhok https://www.dpu.edu.krd/
12 Erbil Polytechnic University, Erbil https://epu.edu.iq/
13 University of Halabja, Halabja https://uoh.edu.iq/en/
14 University of Garmian, Kalar https://garmian.edu.krd/