معرفی اداره امور کنسولی

با هدف تسهيل در روند امور اجرايي کليه مسائل مربوط به دانشجويان غير ايراني از جمله: صدور اقامت، تمديد اقامت، صدور اقامت خانوادگی، تمدید اقامت خانوادگی، خروج و مراجعت، خروج قطعی و ساير موارد مرتبط، از سوي سازمان دانشجويان غير ايراني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، اداره امور کنسولی در آبان 1398 در دانشگاه کردستان راه اندازي شد. در حال حاضر اين نمايندگي مسائل مربوط به دانشجويان غير ايراني دانشگاه­ها، مراکز و موسسات آموزش عالي استان را بر عهده دارد.

غلامرضا آئینی

مدیر امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی استان کردستان

تلفن مستقیم : 0098873611458

تلفن داخلی: 2432

افتتاح نمایندگی امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه­های استان کردستان

در تاریخ 25/8/98 با حضور جناب آقای دکتر عبدالحمید علیزاده مدیرکل محترم امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، ریاست محترم دانشگاه کردستان و جمعی از مسئولین محترم دستگاه های اجرایی استان سی و یکمین مرکز ارائه خدمات کنسولی به دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های ایران در دانشگاه کردستان راه اندازی شد.

در راستای رشد پذیرش دانشجوی خارجی، ماموریت سپاری به دانشگاه ها، تمرکز زدایی و ارائه خدمات در بستر الکترونیک از جمله اهداف و برنامه های مهم وزارت علوم می باشد.

ضرورت های بین المللی سازی در حوزه داخلی شامل اسناد بالادستی، زیرساخت ها و فرایندها است. تاکنون از ۱۲۹ ملیت، دانشجوی خارجی برای تحصیل به ایران آمده اند که از این تعداد عده ای فارغ التحصیل و هم اکنون نیز از سه ملیت در دانشگاه کردستان مشغول به تحصیل می باشند.

استان کردستان پانزدهمین استان کشور از لحاظ تفویض اختیارات امور کنسولی از سوی وزارت علوم به دانشگاه­ها می باشد.

سه ویژگی مهم دانشگاه کردستان در پذیرش و جذب دانشجوی خارجی عبارتنداز: دانش آموخته شدن تعداد بسیاری از دانشجویان خارجی و اهدای سند دانشنامه به این دانشجویان، برگزاری  دوره آزمون سامفا و تنوع فعالیت های بین المللی، از جمله این خصوصیات بارز است. در نتیجه دانشگاه کردستان در مسیر بین المللی سازی در آموزش عالی در کشور پیشرو است.

با عنایت به اینکه انجام امور مربوط به دانشجویان سایر دانشگاه های استان نیز از طریق نمایندگی امور کنسولی پیگیری و اجرا می گردد بلافاصله امور مربوط به صدور اقامت ، تجدید اقامت، تمدید روادید، خروج و مراجعت کلیه دانشجویان با همکاری اداره محترم گذرنامه استان کردستان آغاز شد.

در ادامه جهت  بیمه سلامت دانشجویان بورسیه و افراد تحت تکفل آنان قراردادی بین اداره کل بیمه سلامت استان با دانشگاه کردستان منعقد گردید و تمام دانشجویان بین المللی تحت پوشش بیمه حوادث قرارگرفتند.

 ساختمان جدید نمایندگی امور کنسولی دانشگاه های استان کردستان واقع در داخل دانشگاه کردستان و جنب ساختمان مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان می‌باشد.

سایر بخش‌ها

ویزا
بیمه
سفارت‌خانه‌ها