معرفی گروه شهرسازی

 

رشد سریع شهرها و شهرگرایی در سده اخیر، پیچیده تر شدن مسایل شهری دنیای امروز، ضرورت مراقبت و هدایت توسعه شهری و ساماندهی مناطق پیرامون شهری، ضرورت مطالعه و طراحی شهرها و سکونتگاههای جدید، از مهمترین ضروریات  ایجاد رشته شهرسازی در دانشگاه کردستان است که  مسایل مربوط با توسعه شهری در دهه های اخیر بویژه در غرب کشور و  نیزتعداد محدود کارشناس و متخصص در زمینه برنامه ریزی، طراحی و مدیریت شهری و اینکه رشته مذکور به تعداد محدودی آن هم در دانشگاههای بزرگ وجود دارند، تشکیل آن را ضرورت مضاعف می سازد.

تاریخچه گروه

گروه شهرسازی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 86-85 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مهندسی شهرسازی رسماً تاسیس و آغاز به کار نمود.دانشگاه کردستان در سال 1388 مقطع کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری را نیز تاسیس نمود تا از این طریق نقش خود را به عنوان اولین گروه شهرسازی غرب کشور ارتقاء دهد.تاسیس دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری از سال 1396 بود و از سال 1398 تاسیس دوره دکتری شهرسازی کلید خورده است و اکنون 3 دوره ورودی مختلف دکتری دارد .

گروه شهرسازی در راستای تقویت جایگاه علمی و عینیت بخشی به پتانسیل های موجود خود در منطقه اقدام به :

برگزاری همایشهای بین المللی و ملی
 راه اندازی نشریه علمی – پژوهشی مطالعات شهری
 برگزاری سمینار ها و نشست های تخصصی و علمی
برقراری ارتباط علمی – پژوهشی با دانشگاههای کشور و جهان
نموده است.
اکنون اعضاء هیات علمی گروه شهرسازی به مثابه بازوی علمی بسیاری از نهادهای مرتبط با امور شهری در کشور و بویژه استان کردستان عمل می کنند.