هیات رئیسه

صلاح الدین مولانایی
رئیس دانشکده
حامد امانی
معاون اموزشی و تحصیلات تکمیلی
بختیار بهرامی
معاون پژوهشی