08 12 2021

نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی، پژوهشی و تحقیقاتی-اجرایی فی مابین مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری با شرکت صنایع شیمیایی بیستون

این نشست در راستای عقد تفاهم نامه همکاری بین مدیریت توسعه نوآوری دانشگاه و شرکت مجتمع صنایع شیمیایی بیستون استان کرمانشاه برگزار گردید.

نشست صمیمانه عقد تفاهم نامه همکاری های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی-اجرایی فی مابین مدیریت توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری در محل سالن کنفرانس دانشکده علوم پایه و با حضور اعضای هیات علمی دانشکده های علوم پایه و منایع طبیعی و نیز هیات مدیره و کارشناسان شرکت صنایع شیمیایی بیستون برگزار گردید. در این نشست دکتر زاهد شمی مدیر مرکز توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری به بیان اهداف بلند مدت در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری با این شرکت بزرگ و فعال در زمینه صنایع شیمیایی و سموم کشاورزی و دامی پرداختند و بیان داشتند با توجه به ظرفیت های علمی و تجربی موجود در بدنه دانشگاه کردستان اعم از اعضای هیات علمی متبحر، شرکت های دانش بنیان و دانشجویان و نخبگان دانشجویی در زمینه های مورد نیاز برای توسعه و گسترش فعالیت های این شرکت، لازم است همکاری و تعامل دانشگاهیان  با مجموعه خارج از دانشگاه بیشتر گردیده و قدم هایی بزرگی در زمینه رسالت های اجتماعی دانشگاه های پیشرو برداشته شود. در این جلسه شرکت صنایع شیمیایی بیستون که از شرکت های قوی و معتبر در سطح کشور می باشد با نمایش ویدیویی مستند، عملکرد این کارخانه که توسط شبکه اول صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین شده بود را به نمایش گذاشته و در ادامه به بیان بخشی از فعالیت های این شرکت پرداخته و بیان داشتند که زمینه و پتانسیل های لازم برای بسط و گسترش فعالیت های این شرکت موجود بوده و تصمیم بر این است که با استفاده از ظرفیت های موجود در دانشگاه کردستان و سرمایه گذاری بر روی ایده های فناورانه ارائه شده از سوی دانشگاه، تعامل سازنده و پلی بین صنعت و دانشگاه ایجاد نمایند.

در این جلسه که با حضور اعضای محترم هیات علمی دانشکده های مختلف برگزار گردیده، هر یک از اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات خود در زمینه های علمی و تجربی مد نظر پرداخته و نیز پیشنهاداتی جهت پیشبرد اهداف این شرکت و دانشگاه مطرح نمودند.

دراین نشست که با محوریت انعقاد تفاهم نامه همکاری برگزار گردیده بود، بندهای این تفاهم نامه مورد بررسی دقیق حاضرین قرار گرفت و مقرر شد پس از امضای دو طرف تفاهم نامه ، همکاری های دو جانبه آغاز گردیده و در خصوص ایده های ارسال شده از سوی دانشگاه قراردادهایی در قالب سرمایه گذاری از سوی شرکت صنایع شیمیایی بیستون صورت پذیرد.