22 05 2023

قابل توجه متقاضیان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دکتری ۱۴۰۳-۱۴۰۲

بدین‌وسیله به اطلاع می رساند:
اسامی متقاضیانی که واجد شرایط اولیه برای پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان دکتری دانشگاه کردستان بوده و پرونده آنان برای گروه های آموزشی مربوطه ارسال شده، به شرح جدول پیوستی اعلام می گردد. لازم به ذکر است که پرونده این متقاضیان در گروه های آموزشی بررسی می‌شود و متقاضیان واجد شرایط باید در مصاحبه علمی شرکت کنند و تاریخ مصاحبه آنان همزمان با مصاحبه داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری خواهد بود.