27 05 2023

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: برگزیدگان جشنواره حرکت طبق ضوابط اعلامی بنیاد‌ملی نخبگان، از این پس از حمایت‌های بنیاد بهره‌مند خواهند شد.

برگزیدگان جشنواره حرکت مورد حمایت بنیاد نخبگان قرار خواهند گرفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان، محمدمهدی ذولفقارزاده طی پیامی پیرو برگزاری پانزدهمین جشنواره حرکت اظهار داشت: با تلاش‌های انجام شده جشنواره حرکت از این پس جزء رویدادهای نخبگانی مورد تایید بنیاد ملی نخبگان قرار گرفت. 
وی افزود: برگزیدگان جشنواره حرکت طبق ضوابط اعلامی بنیاد‌ملی نخبگان، از این پس از حمایت‌های بنیاد بهره‌مند خواهند شد.

دکتر ذولفقاری خاطرنشان کرد: خبر خوب  اینکه یک دسته از حمایت‌های بنیاد که جنبه مالی و گرنت هم پیدا می‌کند برای اولین بار در بنیاد ملی نخبگان، برای انجمن‌های علمی برتر فعال شده است که این دسته از حمایت‌ها مستلزم مشارکت و نقش فعال‌تر استادان مشاور و انجمن‌ها در این خصوص است و  می‌تواند مشوق خوبی هم  قلمداد شود. 
وی در پایان بیان کرد: حمایت‌هایی که از گروه‌های برگزیده انجام‌ می‌شود از معدود اتفاق‌هایی است که کل گروه دانشجویی را مورد حمایت بنیاد قرار می دهد.