Faculty Profile

نبز اسمعیل زاده
تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/21

نبز اسمعیل زاده

دانشکده علوم پایه / گروه آمار

Home Faculty

تحصیلات

  • دکتری: آمار، 1384 ← 1389
  • کارشناسی ارشد: آمار ریاضی، 1376 ← 1378
  • کارشناسی: آمار، 1371 ← 1375

زمینه کاری

آزمون همگنی واریانسها استنباط آماری طرح آزمایش ها- طرح های عاملی- طرح کاوش- طرح های بهینه

تماس

رایانامه: n.esmailzadeh [at] uok.ac.ir
تعداد بازدید: 2292