برنامه راهبردی دانشگاه کردستان

چشم انداز دانشگاه کردستان در افق ۱۴۰۴

دانشگاه کردستان در افق ۱۴۰۴ دانشگاهی است جامع و پژوهش محور، آغازگر کارآفرینی، تعالی آموزش، توسعۀ دانش و یکی از مراجع علمی ممتاز غرب کشور در پرورش دانش‌آموختگان متدین و توانمند با توسعۀ سطح تعاملات منطقه‌ای، ملّی و بین‌‌المللی.
پیش از تدوین راهبرد دانشگاه کردستان، مدیران باید بر قصد و فلسفه وجودی دانشگاه (مأموریت)، نگرش، رفتار و ویژگی‌های دانشگاه (ارزش‌ها) و اهداف راهبردی توافق پیدا کنند. مأموریت و ارزش‌های دانشگاهی معمولاً با گذشت زمان ثابت و پایدار می‌مانند.
چشم‌انداز اگرچه همانند مأموریت و ارزش‌ها ثابت نیستند؛ امّا غالباً در برنامه ۳ یا ۵ ساله بدون تغییر باقی می‌مانند. علی‌رغم ثبات بیانیه‌های مأموریت، ارزش‌ها و چشم‌انداز اکثر سازمان‌ها از جمله دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در فرآیند توسعه استراتژی، سالانه خود را با بازنگری و تائید این بیانیه‌ها شروع می‌کنند. در این فصل از گزارش به تعریف فلسفه وجودی سازمان (مأموریت)، نگرش، رفتار و ویژگی‌های سازمان (ارزش‌ها) و اهداف راهبردی دانشگاه خواهیم پرداخت.

بیانیه ارزش‌های راهبردی دانشگاه کردستان

ارزش‌هایی که دانشگاه بر بستر آن اهداف و برنامه‌های خود را عملیاتی نموده و راهنمای کنشگران عرصه علم و دانش است. ما با اعتقاد و حفظ ارزش‌های زیر در دانشگاه، کردستان را ارج می‌نهیم:
  • کرامت انسانی و احترام فزاینده به ساحت علم، عالم و دستاوردهای فکری و علمی
  • رعایت تقوا، راستی، درستی، خدامحوری و مسئولیت‌پذیری در آموزش و تولید دانش
  • دانایی محوری، ترویج فرهنگ آزاداندیشی علمی، خردورزی، نقادی و نقدپذیری علمی
  • سلامت دانشگاهی در راستای عدالت محوری در توزیع فرصت‌های دانشگاهی
  • توانمندسازی مستمر دانشجویان، اعضای هیئت‌علمی و کارکنان
  • اعتلای نام کردستان، دیرینه، تاریخ و هنر آن در عرصه ملی و بین‌المللی
  • نهادینه کردن روحیه نوآوری علمی، پشتکار، خودباوری، کار تیمی و رقابت سازنده.

رسالت دانشگاه کردستان در افق ۱۴۰۴

رسالت دانشگاه کردستان، به عنوان یک دانشگاه پیشرو در غرب کشور آن است با بهره‌گیری از سرمایه‌ها و منابع ارزشمند خود از طریق آموزش، پژوهش و توسعه علم و فناوری به ایران اسلامی و منطقه خدمت نماید.
همچنین در راستای مسئولیت‌پذیری اجتماعی به حل و فصل چالش‌ها و مشکلات جامعه محلی، منطقه‌ای، ملی و فراملی اقدام نموده و به تربیت نیروی انسانی کارآفرین و توانمند در عرصه‌های علمی، فنی، اقتصادی و اجتماعی همت بگمارد. 

اهداف کلان و راهبردی دانشگاه

در راستای تحقق چشم‌انداز و مأموریت‌های دانشگاهی، اهداف کلان و راهبردی دانشگاه کردستان که مورد توجه و تائید گرفته است به شرح زیر است:
​​​​​​​

آموزش

۱- افزایش دوره‌های تحصیلات کارشناسی ارشد و دکتری با تأکید بر حوزه‌های علمی اولویت‌دار؛
۲- افزایش کیفیت دوره‌های آموزشی، تحصیات تکمیلی و توانمندسازی مهارتی و حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان؛
۳- افزایش رشته‌های کاربردی و میان‌رشته‌ای با رویکرد آمایش آموزش عالی؛
۴- توسعه آموزش‌های مجازی؛
 

پژوهش، فناوری و کارآفرینی

۱- ارتقای کیفیت نظام پژوهش و فناوری؛
۲- توسعه جایگاه پژوهشی و افزایش سهم تولیدات علمی دانشگاه در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛
۳- توسعه کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی دانش؛
 

تعاملات ملی و دیپلماسی علمی بین‌المللی

۱ - افزایش سطح تعاملات با بخش صنعت، جامعه و دولت در عرصه منطقه‌ای و ملّی
۲- توجه جدی به دیپلماسی علمی در عرصه بین‌المللی
 

زیرساخت‌های دانشگاهی

۱ - توسعه زیرساخت‌های نظام پژوهش و فناوری و کارآفرینی
۲- بهسازی و استانداردسازی زیرساخت‌های آموزشی
۳- توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
 

سرمایه‌های سازمانی، انسانی، مالی و فرهنگی

۱ - طراحی نظام تحول سازمانی، اداری و منابع انسانی کارآمد
۲- توسعه فعالیت‌های فرهنگی، رفاهی و ورزشی و سامت دانشگاهیان
۳- تنوع‌بخشی به منابع درآمدی دانشگاه در راستای خوداتکایی دانشگاه