زمینه‌های پژوهشی

Counter نام گروه زمینه ها و حوزه های پژوهشی
1 اقتصاد اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد بین الملل، اقتصاد سنجی، اقتصاد توسعه، اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد انرژی، اقتصاد گردشگری، برنامه ریزی اقتصادی

Counter عنوان پروژه ارگان/نهاد سال
1 مطالعات تدوين برنامه توسعه اقتصادي و اشتغال­زايي روستايي سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان 1400
2 تدوین برنامه راهبردی- عملياتي شهر و شهرداري سنندج شهرداری سنندج 1400